Quan Lộc
 
 
Thiên hỷ Cô thần
Thiên tài Kiếp sát
Thiên thọ Lưu hà
Thiêu dương Thiên không
Lộc tồn Đẩu quân
Bác sĩ  
Trường sinh  
84
Nô Bộc
(D) Thiên cơ
 
Thai phụ Thiên thương
Phượng cát Tang môn
Giải thần Quan phủ
Thiên trù Kình dương
Địa giải Hoá kỵ
Dưỡng Thiên Sát
   
74
Thiên Di
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Thiên việt Phục binh
Thiên giải Thai
Thiếu âm Nguyệt Sát
   
   
   
   
64
Tật Ách
 
 
Long trì Thiên sứ
Văn tinh Thiên hình
  Quan phù
  Đại hao
  Tuyệt
   
   
54
Điền Trạch
(V) Thái dương
 
Tam thai Thiên la
Văn khúc Thái tuế
Thiên quý Đà la
Hoa cái Mộc dục
Lực sĩ Âm Sát
   
   
94
Dậu Thân Mùi Ngọ
  NGUYỄN THỊ TÌNH

Giờ Tý ngày 14 tháng 12 năm Mậu Thìn
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Kim Tứ Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Tài Bạch
(B) Thiên phủ
 
Nguyệt đức Tử phù
Đào hoa Bênh phù
  Mộ
   
   
   
   
44
Phúc Đức
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Tả phù Trực phù
Thiên quan Quan đái
Thiên Phúc  
Quan sách  
Thanh long  
   
   
104
Tử Tức TUẦN
(M) Thái âm
 
Bát tọa Thiên hư
Văn xương Địa võng
Ân quang Linh tinh
Hỷ thần Tuế phá
Hoá quyền Tử
Đường phù  
   
34
Phụ Mẫu
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Phong cáo Thiên khốc
Thiên mã Hỏa tinh
Lâm quan Điếu khách
  Tiểu hao
   
   
   
114
Mệnh (THÂN) TRIỆT
(D) Thiên tướng
 
Thiên khôi Quả tú
Thiên đức Phá toái
Phúc đức  
Tướng quân  
Đế vượng  
Quốc ấn  
   
4
Huynh Đệ TRIỆT
(V) Cự môn
 
Thiên y Thiên riêu
Tấu thư Bạch hổ
  Suy
   
   
   
   
14
Phu TUẦN
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Hữu bật Phi liêm
Hồng loan Bệnh
Long Đức Địa kiếp
Hoá lộc Địa không
Hoá khoa  
   
   
24

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của NGUYỄN THỊ TÌNH