Tật Ách TRIỆT
(D) Thiên phủ
 
Thiên quan Thiên sứ
Thiên y Cô thần
Thiếu âm Thiên riêu
Lộc tồn Hỏa tinh
Bác sĩ Bệnh
   
   
53
Tài Bạch
(H) Thiên đồng
(H) Thái âm
Hữu bật Quan phù
Ân quang Đẩu quân
Long trì Quan phủ
Hoá lộc Kình dương
  Suy
  Âm Sát
   
43
Tử Tức
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Nguyệt đức Lưu hà
Thiên hỷ Tử phù
Đế vượng Phục binh
  Địa kiếp
   
   
   
33
Phu
(H) Thái dương
(D) Cự môn
Tả phù Thiên hư
Thiên quý Tuế phá
Phượng cát Đại hao
Giải thần  
Thiên mã  
Văn tinh  
Lâm quan  
23
Thiên Di TRIỆT
 
 
Thiên thọ Thiên khốc
Lực sĩ Thiên la
  Tang môn
  Đà la
  Tử
   
   
63
Sửu Hợi Tuất
  NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM

Sinh lúc 15:10
Chủ Nhật ngày 6 tháng 7 năm 1986
Giờ Thân ngày 30 tháng 5 năm Bính Dần
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Tuyền trung thủy
Cục: Mộc Tam Cục
Năm nay bạn được 37 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Dần Dậu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mão Thân
  
  
  
  
  
Thìn Tị Ngọ Mùi
Huynh Đệ
(H) Thiên tướng
 
Thiên việt Phá toái
Long Đức Bênh phù
  Quan đái
   
   
   
   
13
Nô Bộc
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Đào hoa Thiên thương
Thiêu dương Thiên không
Thanh long Mộ
  Địa không
  Hoá kỵ
   
   
73
Mệnh TUẦN
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Phong cáo Địa võng
Hoa cái Bạch hổ
Hỷ thần Mộc dục
Hoá quyền  
Đường phù  
   
   
3
Quan Lộc (THÂN)
 
 
Văn xương Thái tuế
Thai phụ Tiểu hao
Hoá khoa Tuyệt
   
   
   
   
83
Điền Trạch
 
 
Tam thai Quả tú
Bát tọa Thiên hình
Hồng loan Trực phù
Quan sách Thai
Tướng quân Nguyệt Sát
Quốc ấn  
   
93
Phúc Đức
 
 
Văn khúc Điếu khách
Thiên Phúc Thiên Sát
Thiên tài  
Thiên trù  
Thiên giải  
Tấu thư  
Dưỡng  
103
Phụ Mẫu TUẦN
(B) Tử vi
(V) Thất sát
Thiên khôi Kiếp sát
Thiên đức Linh tinh
Địa giải Phi liêm
Phúc đức  
Trường sinh  
   
   
113

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM