Phụ Mẫu
(D) Thiên tướng
 
Hữu bật Phi liêm
Phong cáo  
Thiên việt  
Hồng loan  
Long Đức  
Lâm quan  
   
116
Phúc Đức
(M) Thiên lương
 
Thiên quý Thiên riêu
Thiên Phúc Linh tinh
Thiên y Bạch hổ
Tấu thư Quan đái
Hoá lộc  
   
   
106
Điền Trạch
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Văn khúc Quả tú
Văn xương Mộc dục
Thiên đức  
Phúc đức  
Tướng quân  
Quốc ấn  
   
96
Quan Lộc
 
 
Ân quang Thiên khốc
Thiên thọ Điếu khách
Thiên mã Đẩu quân
Trường sinh Tiểu hao
  Địa không
   
   
86
Mệnh
(H) Cự môn
 
Hỷ thần Thiên hư
Đế vượng Thiên la
Đường phù Tuế phá
  Âm Sát
   
   
   
6
Dậu Thân Mùi Ngọ
  NGUYỄN THỊ HỒNG HOA

Sinh lúc 05:10
Thứ Hai ngày 16 tháng 8 năm 1982
Giờ Mão ngày 27 tháng 6 năm Nhâm Tuất
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Phúc đăng hỏa
Cục: Thủy Lục Cục
Năm nay bạn được 41 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Nô Bộc
 
 
Tả phù Thiên thương
Thai phụ Trực phù
Thiên trù  
Quan sách  
Thanh long  
Dưỡng  
Hoá khoa  
76
Huynh Đệ TRIỆT
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Bát tọa Tử phù
Thiên khôi Bênh phù
Nguyệt đức Suy
Đào hoa  
Hoá quyền  
   
   
16
Thiên Di (THÂN)
(H) Thiên đồng
 
Thiên quan Địa võng
Hoa cái Hỏa tinh
Lực sĩ Thái tuế
  Đà la
  Thai
   
   
66
Phu TRIỆT
(H) Thiên cơ
(H) Thái âm
Long trì Thiên hình
Thiên tài Quan phù
Văn tinh Đại hao
  Bệnh
  Địa kiếp
   
   
26
Tử Tức TUẦN
(B) Thiên phủ
 
Thiên giải Phá toái
Thiếu âm Phục binh
  Tử
  Nguyệt Sát
   
   
   
36
Tài Bạch TUẦN
(H) Thái dương
 
Phượng cát Tang môn
Giải thần Quan phủ
Địa giải Kình dương
  Mộ
  Thiên Sát
   
   
46
Tật Ách
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Tam thai Thiên sứ
Thiên hỷ Cô thần
Thiêu dương Kiếp sát
Lộc tồn Lưu hà
Bác sĩ Thiên không
  Tuyệt
  Hoá kỵ
56

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của NGUYỄN THỊ HỒNG HOA