Tài Bạch (THÂN)
(M) Tử vi
(V) Thất sát
Hữu bật Điếu khách
Bát tọa Quan phủ
Thiên mã Đà la
Trường sinh Lưu Đà La
Lưu Thiên Mã  
   
84
Tử Tức
 
 
Thiên y Thiên riêu
Quan sách Lưu hà
Lộc tồn Trực phù
Bác sĩ Mộc dục
Lưu Lộc Tồn  
   
94
Phu
 
 
Thiên việt Hỏa tinh
Hoa cái Thái tuế
Lực sĩ Kình dương
  Quan đái
  Lưu Thái Tuế
  Lưu Kình Dương
104
Huynh Đệ TRIỆT
 
 
Hồng loan Cô thần
Thiên trù Kiếp sát
Thiêu dương Thiên không
Thanh long  
Lâm quan  
   
114
Tật Ách
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Thai phụ Thiên sứ
Thiên đức Thiên la
Thiên tài Quả tú
Phúc đức Phục binh
Dưỡng Âm Sát
Hoá khoa  
74
Mão Dần Sửu
  NGUYỄN NGỌC MỸ

Sinh lúc 19:00
Thứ Sáu ngày 17 tháng 8 năm 1979
Giờ Tuất ngày 25 tháng 6 năm Kỷ Mùi
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Thiên hạ thủy
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 44 tuổi
An sao lưu động cho năm 1979


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Thìn Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị Tuất
  
  
  
  
  
Ngọ Mùi Thân Dậu
Mệnh TRIỆT
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Tả phù Tang môn
Tam thai Tiểu hao
Thiên quan Địa kiếp
Văn tinh Thiên Sát
Đế vượng Lưu Tang Môn
   
4
Thiên Di
(H) Thiên tướng
 
Thiên quý Bạch hổ
Phượng cát Đại hao
Giải thần Thai
  Lưu Bạch Hổ
   
   
64
Phụ Mẫu
 
 
Thiếu âm Địa võng
Tướng quân Suy
  Nguyệt Sát
   
   
   
14
Nô Bộc
(V) Thái dương
(V) Cự môn
Văn khúc Thiên thương
Thiên Phúc Thiên hình
Thiên hỷ Bênh phù
Long Đức Tuyệt
Quốc ấn Hoá kỵ
   
54
Quan Lộc TUẦN
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Thiên khôi Thiên hư
Thiên giải Phá toái
Hỷ thần Tuế phá
Hoá lộc Mộ
Hoá quyền Địa không
  Lưu Thiên Hư
44
Điền Trạch TUẦN
(V) Thiên đồng
(V) Thái âm
Văn xương Linh tinh
Phong cáo Tử phù
Nguyệt đức Đẩu quân
Đào hoa Phi liêm
Thiên thọ Tử
Địa giải  
34
Phúc Đức
(D) Thiên phủ
 
Ân quang Thiên khốc
Long trì Quan phù
Tấu thư Bệnh
Đường phù Lưu Thiên Khốc
   
   
24

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của NGUYỄN NGỌC MỸ