Tật Ách
(H) Cự môn
 
Bát tọa Thiên sứ
Văn khúc Thái tuế
Phượng cát Đà la
Giải thần Hoá kỵ
Thiên thọ  
Thiên giải  
Lực sĩ  
Lâm quan  
56
Tài Bạch
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Đào hoa Thiên hình
Thiêu dương Lưu hà
Lộc tồn Thiên không
Bác sĩ Quan đái
   
   
   
   
46
Tử Tức
(D) Thiên lương
 
Thai phụ Tang môn
Thiên việt Quan phủ
Hoá khoa Kình dương
  Mộc dục
   
   
   
   
36
Thê TRIỆT
(M) Thất sát
 
Thiên trù Cô thần
Thiếu âm Phục binh
Trường sinh Âm Sát
   
   
   
   
   
26
Thiên Di
(V) Tham lang
 
Ân quang Thiên la
Thiên hỷ Quả tú
Địa giải Trực phù
Quan sách Nguyệt Sát
Thanh long  
Đế vượng  
Hoá quyền  
   
66
Mão Thìn Tị Ngọ
  NGÔ NGỌC LÂM

Sinh lúc 01:00
Thứ Bảy ngày 18 tháng 11 năm 1989
Giờ Sửu ngày 21 tháng 10 năm Kỷ Tị
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Thủy Lục Cục


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Huynh Đệ TRIỆT
(H) Thiên đồng
 
Tam thai Phá toái
Văn xương Quan phù
Long trì Đẩu quân
Thiên quan Đại hao
Văn tinh  
Dưỡng  
   
   
16
Nô Bộc
(H) Thái âm
 
Phong cáo Thiên thương
Thiên tài Điếu khách
  Tiểu hao
  Suy
  Thiên Sát
   
   
   
76
Mệnh TUẦN
(M) Vũ khúc
 
Thiên quý Địa võng
Nguyệt đức Thiên riêu
Hồng loan Tử phù
Thiên y Bênh phù
Hoá lộc Thai
  Địa không
   
   
6
Quan Lộc
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Thiên Phúc Kiếp sát
Thiên đức Hỏa tinh
Phúc đức Bệnh
Tướng quân  
Quốc ấn  
   
   
   
86
Điền Trạch
(D) Thiên cơ
 
Tả phù Thiên khốc
Hữu bật Bạch hổ
Thiên khôi Tử
Hoa cái  
Tấu thư  
   
   
   
96
Phúc Đức (THÂN)
(M) Phá Quân
 
Long Đức Phi liêm
  Mộ
  Địa kiếp
   
   
   
   
   
106
Phụ Mẫu TUẦN
(H) Thái dương
 
Thiên mã Thiên hư
Hỷ thần Linh tinh
Đường phù Tuế phá
  Tuyệt
   
   
   
   
116

Lá số Tử vi của NGÔ NGỌC LÂM