Mệnh
(H) Thái âm
 
Thai phụ Cô thần
Thiên hỷ Kiếp sát
Thiêu dương Lưu hà
Lộc tồn Thiên không
Bác sĩ  
Trường sinh  
Hoá quyền  
   
5
Phụ Mẫu
(H) Tham lang
 
Tả phù Tang môn
Phượng cát Kình dương
Giải thần Mộc dục
Thiên trù Thiên Sát
Lực sĩ  
Hoá lộc  
   
   
15
Phúc Đức
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Thiên việt Quan đái
Thiên thọ Nguyệt Sát
Thiếu âm Lưu Đà La
Thanh long  
   
   
   
   
25
Điền Trạch
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Hữu bật Quan phù
Long trì Tiểu hao
Văn tinh Lưu Thiên Hư
Lâm quan  
Hoá khoa  
Lưu Lộc Tồn  
Lưu Thiên Mã  
   
35
Huynh Đệ
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Ân quang Thiên la
Hoa cái Thái tuế
Dưỡng Quan phủ
  Đà la
  Lưu Tang Môn
  Lưu Thiên Khốc
   
   
115
Hợi Sửu Dần
  NC

Sinh lúc 22:15
Thứ Sáu ngày 22 tháng 4 năm 1988
Giờ Hợi ngày 7 tháng 3 năm Mậu Thìn
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 35 tuổi
An sao lưu động cho năm 2010


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Tuất Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Thìn
  
  
  
  
  
Thân Mùi Ngọ Tị
Quan Lộc
(H) Thái dương
(H) Thiên lương
Nguyệt đức Tử phù
Đào hoa Lưu Kình Dương
Thiên tài  
Địa giải  
Tướng quân  
Đế vượng  
   
   
45
Thê (THÂN)
 
 
Văn khúc Thiên riêu
Thiên quan Trực phù
Thiên Phúc Phục binh
Thiên y Thai
Quan sách  
   
   
   
105
Nô Bộc TUẦN
(H) Thất sát
 
Thiên quý Thiên thương
Thiên giải Thiên hư
Tấu thư Địa võng
Đường phù Tuế phá
  Suy
  Địa kiếp
  Âm Sát
  Lưu Bạch Hổ
55
Tử Tức
(H) Phá Quân
 
Bát tọa Thiên khốc
Thiên mã Điếu khách
  Đại hao
  Tuyệt
  Lưu Thái Tuế
   
   
   
95
Tài Bạch TRIỆT
 
 
Phong cáo Quả tú
Thiên khôi Phá toái
Thiên đức Hỏa tinh
Phúc đức Đẩu quân
Quốc ấn Bênh phù
  Mộ
   
   
85
Tật Ách TRIỆT
(B) Tử vi
 
Tam thai Thiên sứ
Hỷ thần Bạch hổ
  Tử
  Địa không
   
   
   
   
75
Thiên Di TUẦN
(H) Thiên cơ
 
Văn xương Thiên hình
Hồng loan Linh tinh
Long Đức Phi liêm
  Bệnh
  Hoá kỵ
   
   
   
65

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của NC