Mệnh TRIỆT
(H) Cự môn
 
Thiên quan Cô thần
Thiếu âm Tuyệt
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
   
   
2
Phụ Mẫu
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Văn xương Quan phù
Phong cáo Quan phủ
Long trì Kình dương
Hoá khoa Mộ
  Hoá kỵ
   
   
112
Phúc Đức
(D) Thiên lương
 
Ân quang Lưu hà
Thiên quý Linh tinh
Nguyệt đức Tử phù
Thiên hỷ Phục binh
Thiên tài Tử
  Địa không
   
102
Điền Trạch
(M) Thất sát
 
Văn khúc Thiên hư
Phượng cát Thiên riêu
Giải thần Tuế phá
Thiên y Đại hao
Thiên mã Bệnh
Văn tinh  
   
92
Huynh Đệ TRIỆT
(V) Tham lang
 
Lực sĩ Thiên khốc
  Thiên la
  Thiên hình
  Tang môn
  Đà la
  Thai
   
12
Sửu Hợi Tuất
  NABH

Sinh lúc 08:00
Thứ Ba ngày 30 tháng 9 năm 1986
Giờ Thìn ngày 27 tháng 8 năm Bính Dần
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Tuyền trung thủy
Cục: Hỏa Nhị Cục


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
Dần Dậu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mão Thân
  
  
  
  
  
Thìn Tị Ngọ Mùi
Quan Lộc
(H) Thiên đồng
 
Thiên việt Phá toái
Long Đức Hỏa tinh
Hoá lộc Bênh phù
  Suy
   
   
   
82
Phu
(H) Thái âm
 
Hữu bật Thiên không
Đào hoa Địa kiếp
Thiên thọ  
Thiên giải  
Thiêu dương  
Thanh long  
Dưỡng  
22
Nô Bộc TUẦN
(M) Vũ khúc
 
Thai phụ Thiên thương
Hoa cái Địa võng
Hỷ thần Bạch hổ
Đế vượng  
Đường phù  
   
   
72
Tử Tức
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Địa giải Thái tuế
Trường sinh Tiểu hao
   
   
   
   
   
32
Tài Bạch (THÂN)
(D) Thiên cơ
 
Tam thai Quả tú
Bát tọa Trực phù
Hồng loan Mộc dục
Quan sách Nguyệt Sát
Tướng quân  
Hoá quyền  
Quốc ấn  
42
Tật Ách
(M) Phá Quân
 
Thiên Phúc Thiên sứ
Thiên trù Điếu khách
Tấu thư Quan đái
  Âm Sát
  Thiên Sát
   
   
52
Thiên Di TUẦN
(H) Thái dương
 
Tả phù Kiếp sát
Thiên khôi Đẩu quân
Thiên đức Phi liêm
Phúc đức  
Lâm quan  
   
   
62

Lá số Tử vi của NABH