Tử Tức
 
 
Thiên đức Kiếp sát
Thiên trù Hỏa tinh
Văn tinh Đại hao
Phúc đức  
Trường sinh  
   
   
   
34
Phu TUẦN
(D) Thiên cơ
 
Bát tọa Điếu khách
Dưỡng Bênh phù
  Thiên Sát
   
   
   
   
   
24
Huynh Đệ TUẦN
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Tả phù Quả tú
Hữu bật Linh tinh
Thiên quan Trực phù
Hồng loan Thai
Quan sách Nguyệt Sát
Hỷ thần  
Hoá quyền  
Đường phù  
14
Mệnh TRIỆT
 
 
Tam thai Thái tuế
Thiên việt Phi liêm
  Tuyệt
  Địa kiếp
  Âm Sát
   
   
   
4
Tài Bạch
(V) Thái dương
 
Thiên tài Thiên la
Thiên y Thiên riêu
Hoa cái Bạch hổ
  Phục binh
  Mộc dục
  Hoá kỵ
   
   
44
Sửu Hợi Tuất
  N.L.T.Tâm

Giờ Dậu ngày 14 tháng 4 năm Giáp Thân
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Lư trung hỏa
Cục: Kim Tứ Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Dần Dậu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mão Thân
  
  
  
  
  
Thìn Tị Ngọ Mùi
Phụ Mẫu TRIỆT
(B) Thiên phủ
 
Thiên Phúc Phá toái
Đào hoa Lưu hà
Thiêu dương Thiên không
Tấu thư Mộ
   
   
   
   
114
Tật Ách
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Thai phụ Thiên sứ
Long Đức Quan phủ
Hoá khoa Kình dương
  Quan đái
   
   
   
   
54
Phúc Đức
(M) Thái âm
 
Thiên thọ Thiên khốc
Địa giải Địa võng
Tướng quân Tang môn
Quốc ấn Tử
   
   
   
   
104
Thiên Di (THÂN)
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Phượng cát Thiên hư
Giải thần Tuế phá
Thiên mã Đẩu quân
Lộc tồn Địa không
Bác sĩ  
Lâm quan  
   
   
64
Nô Bộc
(D) Thiên tướng
 
Văn khúc Thiên thương
Văn xương Tử phù
Ân quang Đà la
Thiên quý  
Nguyệt đức  
Thiên hỷ  
Lực sĩ  
Đế vượng  
74
Quan Lộc
(V) Cự môn
 
Long trì Thiên hình
Thiên khôi Quan phù
Thanh long Suy
   
   
   
   
   
84
Điền Trạch
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Phong cáo Cô thần
Thiên giải Tiểu hao
Thiếu âm Bệnh
Hoá lộc  
   
   
   
   
94

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của N.L.T.Tâm