Phúc Đức
(H) Cự môn
 
Văn xương Phá toái
Trường sinh Bạch hổ
  Phục binh
   
   
   
   
   
105
Điền Trạch TUẦN+TRIỆT
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Thiên quý Đại hao
Thiên đức Địa không
Đào hoa  
Hồng loan  
Thiên trù  
Văn tinh  
Phúc đức  
Dưỡng  
95
Quan Lộc TUẦN+TRIỆT
(D) Thiên lương
 
Phong cáo Quả tú
Thiên y Thiên riêu
Hoá quyền Điếu khách
  Bênh phù
  Thai
   
   
   
85
Nô Bộc
(M) Thất sát
 
Ân quang Thiên thương
Thiên việt Trực phù
Thiên Phúc Đẩu quân
Quan sách Tuyệt
Hỷ thần  
Đường phù  
   
   
75
Phụ Mẫu
(V) Tham lang
 
Hữu bật Thiên la
Thiên quan Quan phủ
Long Đức Kình dương
  Mộc dục
  Địa kiếp
  Nguyệt Sát
   
   
115
Mùi Thân Dậu Tuất
  N.K.H.Chi

Giờ Tị ngày 5 tháng 7 năm Ất Dậu
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Lư trung hỏa
Cục: Thổ Ngũ Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Thiên Di
(H) Thiên đồng
 
Văn khúc Thiên khốc
  Thái tuế
  Phi liêm
  Mộ
   
   
   
   
65
Mệnh
(H) Thái âm
 
Lộc tồn Thiên hư
Bác sĩ Thiên hình
  Linh tinh
  Tuế phá
  Quan đái
  Hoá kỵ
  Thiên Sát
   
5
Tật Ách
(M) Vũ khúc
 
Tả phù Thiên sứ
Thiên thọ Địa võng
Thiêu dương Lưu hà
Tấu thư Hỏa tinh
  Thiên không
  Tử
   
   
55
Huynh Đệ
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Tam thai Kiếp sát
Nguyệt đức Tử phù
Thiên giải Đà la
Lực sĩ Âm Sát
Lâm quan  
Hoá khoa  
   
   
15
Thê (THÂN)
(D) Thiên cơ
 
Long trì Quan phù
Phượng cát  
Giải thần  
Hoa cái  
Địa giải  
Thanh long  
Đế vượng  
Hoá lộc  
25
Tử Tức
(M) Phá Quân
 
Bát tọa Tiểu hao
Thiên khôi Suy
Thiên hỷ  
Thiên tài  
Thiếu âm  
   
   
   
35
Tài Bạch
(H) Thái dương
 
Thai phụ Cô thần
Thiên mã Tang môn
Tướng quân Bệnh
Quốc ấn  
   
   
   
   
45

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của N.K.H.Chi