Huynh Đệ
 
 
Văn xương Phá toái
Thiên giải Trực phù
Quan sách Tiểu hao
  Bệnh
   
   
   
13
Mệnh TRIỆT
(D) Thiên cơ
 
Thiên việt Thiên hình
Thiên Phúc Thái tuế
Thanh long Suy
  Địa không
   
   
   
3
Phụ Mẫu TRIỆT
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Phong cáo Thiên không
Thiêu dương Đà la
Lực sĩ  
Đế vượng  
   
   
   
113
Phúc Đức
 
 
Thiên mã Cô thần
Lộc tồn Linh tinh
Bác sĩ Hỏa tinh
Lâm quan Tang môn
  Âm Sát
   
   
103
Phu (THÂN)
(V) Thái dương
 
Bát tọa Thiên la
Phượng cát Quả tú
Giải thần Điếu khách
Địa giải Tử
Tướng quân Địa kiếp
Hoá lộc  
Quốc ấn  
23
Tị Thìn Mão Dần
  Nữ

Sinh lúc 10:30
Thứ Hai ngày 26 tháng 11 năm 1990
Giờ Tị ngày 10 tháng 10 năm Canh Ngọ
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Lộ bàng thổ
Cục: Mộc Tam Cục
Năm nay bạn được 33 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Ngọ Sửu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
Thân Dậu Tuất Hợi
Điền Trạch
(B) Thiên phủ
 
Văn khúc Quan phủ
Hồng loan Kình dương
Thiếu âm Quan đái
   
   
   
   
93
Tử Tức
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Thiên đức Lưu hà
Đào hoa Mộ
Thiên hỷ  
Phúc đức  
Tấu thư  
Hoá quyền  
   
33
Quan Lộc TUẦN
(M) Thái âm
 
Tam thai Địa võng
Long trì Thiên riêu
Thiên thọ Quan phù
Thiên y Phục binh
Hoa cái Mộc dục
Hoá khoa  
   
83
Tài Bạch
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Thiên khôi Bạch hổ
Thiên trù Đẩu quân
  Phi liêm
  Tuyệt
  Hoá kỵ
   
   
43
Tật Ách
(D) Thiên tướng
 
Tả phù Thiên sứ
Hữu bật Thai
Ân quang Nguyệt Sát
Thiên quý  
Long Đức  
Hỷ thần  
Đường phù  
53
Thiên Di
(V) Cự môn
 
Thiên tài Thiên khốc
Dưỡng Thiên hư
  Tuế phá
  Bênh phù
  Thiên Sát
   
   
63
Nô Bộc TUẦN
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Thai phụ Thiên thương
Thiên quan Kiếp sát
Nguyệt đức Tử phù
Văn tinh Đại hao
Trường sinh  
   
   
73

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nữ