Mệnh
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Hữu bật Cô thần
Bát tọa Phá toái
Thiên mã Tang môn
Thiên trù Quan phủ
  Đà la
  Tuyệt
   
   
6
Phụ Mẫu
(V) Cự môn
 
Văn khúc Thiên riêu
Thiên hỷ Thai
Thiên y Hoá kỵ
Thiếu âm  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
   
16
Phúc Đức
(D) Thiên tướng
 
Ân quang Quan phù
Thiên quý Kình dương
Long trì  
Phượng cát  
Giải thần  
Hoa cái  
Lực sĩ  
Dưỡng  
26
Điền Trạch
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Văn xương Kiếp sát
Thai phụ Lưu hà
Nguyệt đức Linh tinh
Thiên tài Tử phù
Thanh long  
Trường sinh  
Hoá quyền  
   
36
Huynh Đệ
(H) Thái âm
 
Phong cáo Thiên la
Thiêu dương Thiên không
Hoá lộc Phục binh
  Mộ
  Âm Sát
   
   
   
116
Hợi Tuất Dậu Thân
  MinnieLiz

Giờ Dần ngày 25 tháng 6 năm Đinh Mão
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Tuyền trung thủy
Cục: Thủy Lục Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Ngọ
  
  
  
  
  
Dần Mão Thìn Tị
Quan Lộc (THÂN)
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Tả phù Thiên hư
Tam thai Tuế phá
Thiên việt Tiểu hao
Văn tinh Mộc dục
  Địa không
  Thiên Sát
   
   
46
Phu TRIỆT
(B) Thiên phủ
 
  Thiên khốc
  Thái tuế
  Đại hao
  Tử
   
   
   
   
106
Nô Bộc TUẦN
(H) Thái dương
 
Long Đức Thiên thương
Tướng quân Địa võng
  Quan đái
  Nguyệt Sát
   
   
   
   
56
Tử Tức TRIỆT
 
 
Thiên quan Thiên hình
Quan sách Trực phù
Quốc ấn Bênh phù
  Bệnh
   
   
   
   
96
Tài Bạch
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Thiên giải Quả tú
Hỷ thần Điếu khách
  Suy
  Địa kiếp
   
   
   
   
86
Tật Ách
(D) Thiên cơ
 
Thiên đức Thiên sứ
Đào hoa Đẩu quân
Hồng loan Phi liêm
Thiên thọ  
Địa giải  
Phúc đức  
Đế vượng  
Hoá khoa  
76
Thiên Di TUẦN
 
 
Thiên khôi Hỏa tinh
Thiên Phúc Bạch hổ
Tấu thư  
Lâm quan  
Đường phù  
   
   
   
66

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của MinnieLiz