Phu
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Hữu bật Cô thần
Bát tọa Phá toái
Thiên quý Tang môn
Thiên mã Quan phủ
Thiên trù Đà la
Lâm quan  
   
102
Huynh Đệ
(V) Cự môn
 
Thai phụ Thiên riêu
Thiên hỷ Hoá kỵ
Thiên y  
Thiếu âm  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Đế vượng  
112
Mệnh (THÂN)
(D) Thiên tướng
 
Long trì Quan phù
Phượng cát Kình dương
Giải thần Suy
Hoa cái  
Lực sĩ  
   
   
2
Phụ Mẫu
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Nguyệt đức Kiếp sát
Thanh long Lưu hà
Hoá quyền Tử phù
  Bệnh
   
   
   
12
Tử Tức
(H) Thái âm
 
Văn khúc Thiên la
Thiêu dương Thiên không
Hoá lộc Phục binh
  Quan đái
  Âm Sát
   
   
92
Hợi Tuất Dậu Thân
  MinnieLiz

Giờ Tý ngày 25 tháng 6 năm Đinh Mão
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Tuyền trung thủy
Cục: Hỏa Nhị Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Ngọ
  
  
  
  
  
Dần Mão Thìn Tị
Phúc Đức
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Tả phù Thiên hư
Tam thai Hỏa tinh
Ân quang Tuế phá
Thiên việt Tiểu hao
Văn tinh Tử
  Thiên Sát
   
22
Tài Bạch TRIỆT
(B) Thiên phủ
 
  Thiên khốc
  Thái tuế
  Đại hao
  Mộc dục
   
   
   
82
Điền Trạch TUẦN
(H) Thái dương
 
Văn xương Địa võng
Thiên tài Linh tinh
Thiên thọ Đẩu quân
Long Đức Mộ
Tướng quân Nguyệt Sát
   
   
32
Tật Ách TRIỆT
 
 
Phong cáo Thiên sứ
Thiên quan Thiên hình
Quan sách Trực phù
Trường sinh Bênh phù
Quốc ấn  
   
   
72
Thiên Di
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Thiên giải Quả tú
Hỷ thần Điếu khách
Dưỡng  
   
   
   
   
62
Nô Bộc
(D) Thiên cơ
 
Thiên đức Thiên thương
Đào hoa Phi liêm
Hồng loan Thai
Địa giải  
Phúc đức  
Hoá khoa  
   
52
Quan Lộc TUẦN
 
 
Thiên khôi Bạch hổ
Thiên Phúc Tuyệt
Tấu thư Địa kiếp
Đường phù Địa không
   
   
   
42

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của MinnieLiz