Nô Bộc TRIỆT
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Văn khúc Thiên thương
Thiên quan Cô thần
Thiếu âm Hoá kỵ
Lộc tồn Lưu Thái Tuế
Bác sĩ  
Trường sinh  
   
   
55
Thiên Di
(V) Cự môn
 
Long trì Quan phù
Địa giải Kình dương
Lực sĩ Mộc dục
   
   
   
   
   
65
Tật Ách
(D) Thiên tướng
 
Ân quang Thiên sứ
Thiên quý Lưu hà
Thai phụ Tử phù
Nguyệt đức Quan đái
Thiên hỷ Lưu Tang Môn
Thiên giải  
Thanh long  
   
75
Tài Bạch
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Phượng cát Thiên hư
Giải thần Thiên hình
Thiên mã Tuế phá
Văn tinh Tiểu hao
Lâm quan  
Hoá lộc  
   
   
85
Quan Lộc TRIỆT
(H) Thái âm
 
Thiên thọ Thiên khốc
Dưỡng Thiên la
  Tang môn
  Đẩu quân
  Quan phủ
  Đà la
  Âm Sát
   
45
Mão Thìn Tị Ngọ
  Maketchuate

Sinh lúc 01:05
Chủ Nhật ngày 11 tháng 1 năm 1987
Giờ Sửu ngày 12 tháng 12 năm Bính Dần
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Tuyền trung thủy
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 36 tuổi
An sao lưu động cho năm 2013


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Tử Tức
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Văn xương Phá toái
Thiên việt  
Long Đức  
Tướng quân  
Đế vượng  
Hoá khoa  
   
   
95
Điền Trạch
(B) Thiên phủ
 
Tả phù Thiên không
Phong cáo Phục binh
Đào hoa Thai
Thiêu dương  
   
   
   
   
35
Thê TUẦN
(H) Thái dương
 
Hoa cái Địa võng
Tấu thư Bạch hổ
Đường phù Suy
  Địa không
   
   
   
   
105
Phúc Đức (THÂN)
 
 
Tam thai Linh tinh
Thiên tài Hỏa tinh
  Thái tuế
  Đại hao
  Tuyệt
   
   
   
25
Phụ Mẫu
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Hồng loan Quả tú
Quan sách Trực phù
Quốc ấn Bênh phù
  Mộ
  Nguyệt Sát
  Lưu Bạch Hổ
  Lưu Thiên Khốc
  Lưu Kình Dương
15
Mệnh
(D) Thiên cơ
 
Bát tọa Thiên riêu
Thiên Phúc Điếu khách
Thiên y Tử
Thiên trù Địa kiếp
Hỷ thần Thiên Sát
Hoá quyền  
Lưu Lộc Tồn  
   
5
Huynh Đệ TUẦN
 
 
Hữu bật Kiếp sát
Thiên khôi Phi liêm
Thiên đức Bệnh
Phúc đức Lưu Thiên Hư
Lưu Thiên Mã Lưu Đà La
   
   
   
115

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Maketchuate