Tật Ách
(H) Cự môn
 
Thiên thọ Thiên sứ
Thiên y Cô thần
Thiên mã Thiên riêu
Thiên trù Phá toái
Lực sĩ Tang môn
Trường sinh Đà la
  Hoá kỵ
54
Tài Bạch
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Hữu bật Linh tinh
Thiên hỷ Âm Sát
Thiếu âm  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Dưỡng  
   
44
Tử Tức
(D) Thiên lương
 
Long trì Quan phù
Phượng cát Đẩu quân
Giải thần Quan phủ
Hoa cái Kình dương
  Thai
  Địa kiếp
   
34
Thê
(M) Thất sát
 
Tả phù Kiếp sát
Nguyệt đức Lưu hà
  Tử phù
  Phục binh
  Tuyệt
   
   
24
Thiên Di
(V) Tham lang
 
Ân quang Thiên la
Thiêu dương Thiên không
Thanh long Mộc dục
   
   
   
   
64
Mùi Thân Dậu Tuất
  Mai Xuân Cường

Sinh lúc 15:10
Thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 1987
Giờ Thân ngày 4 tháng 5 năm Đinh Mão
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Tuyền trung thủy
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 36 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Huynh Đệ
(H) Thiên đồng
 
Thiên việt Thiên hư
Văn tinh Tuế phá
Hoá quyền Đại hao
  Mộ
  Thiên Sát
   
   
14
Nô Bộc TRIỆT
(H) Thái âm
 
Bát tọa Thiên thương
Hoá lộc Thiên khốc
  Thái tuế
  Tiểu hao
  Quan đái
  Địa không
   
74
Mệnh TUẦN
(M) Vũ khúc
 
Thiên quý Địa võng
Phong cáo Bênh phù
Long Đức Tử
  Nguyệt Sát
   
   
   
4
Quan Lộc (THÂN) TRIỆT
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Văn xương Trực phù
Thai phụ  
Thiên quan  
Quan sách  
Tướng quân  
Lâm quan  
Quốc ấn  
84
Điền Trạch
(D) Thiên cơ
 
Thiên tài Quả tú
Tấu thư Thiên hình
Đế vượng Hỏa tinh
Hoá khoa Điếu khách
   
   
   
94
Phúc Đức
(M) Phá Quân
 
Văn khúc Phi liêm
Thiên đức Suy
Đào hoa  
Hồng loan  
Thiên giải  
Phúc đức  
   
104
Phụ Mẫu TUẦN
(H) Thái dương
 
Tam thai Bạch hổ
Thiên khôi Bệnh
Thiên Phúc  
Địa giải  
Hỷ thần  
Đường phù  
   
114

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Mai Xuân Cường