Nô Bộc
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Văn khúc Thiên thương
Nguyệt đức Phá toái
Thiên trù Kiếp sát
Văn tinh Tử phù
Hoá quyền Đại hao
Hoá khoa Tuyệt
   
72
Thiên Di
(M) Thái dương
 
Tam thai Thiên khốc
Địa giải Thiên hư
  Tuế phá
  Bênh phù
  Mộ
  Hoá kỵ
  Thiên Sát
62
Tật Ách
(D) Thiên phủ
 
Thai phụ Thiên sứ
Thiên quan Tử
Thiên giải Nguyệt Sát
Long Đức  
Hỷ thần  
Đường phù  
   
52
Tài Bạch TRIỆT
(V) Thiên cơ
(V) Thái âm
Bát tọa Thiên hình
Thiên việt Bạch hổ
  Phi liêm
  Bệnh
   
   
   
42
Quan Lộc
(H) Thiên đồng
 
Long trì Thiên la
Hoa cái Quan phù
  Phục binh
  Thai
  Âm Sát
   
   
82
Tị Thìn Mão Dần
  MP

Giờ Sửu ngày 16 tháng 12 năm Giáp Tý
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Hải trung kim
Cục: Hỏa Nhị Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Ngọ Sửu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
Thân Dậu Tuất Hợi
Tử Tức TRIỆT
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Văn xương Lưu hà
Thiên Phúc Suy
Thiên đức  
Đào hoa  
Thiên hỷ  
Phúc đức  
Tấu thư  
32
Điền Trạch
 
 
Tả phù Quan phủ
Thiên quý Kình dương
Phong cáo  
Hồng loan  
Thiếu âm  
Dưỡng  
   
92
Phu TUẦN
(H) Cự môn
 
Phượng cát Địa võng
Giải thần Quả tú
Tướng quân Điếu khách
Đế vượng Địa không
Quốc ấn  
   
   
22
Phúc Đức (THÂN)
 
 
Thiên thọ Cô thần
Thiên mã Tang môn
Lộc tồn Đẩu quân
Bác sĩ  
Trường sinh  
   
   
102
Phụ Mẫu
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Thiêu dương Hỏa tinh
Lực sĩ Thiên không
Hoá lộc Đà la
  Mộc dục
   
   
   
112
Mệnh
(V) Thiên lương
 
Thiên khôi Thiên riêu
Thiên tài Thái tuế
Thiên y Quan đái
Thanh long Địa kiếp
   
   
   
2
Huynh Đệ TUẦN
(D) Thiên tướng
 
Hữu bật Linh tinh
Ân quang Trực phù
Quan sách Tiểu hao
Lâm quan  
   
   
   
12

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của MP