Thiên Di
(D) Thiên tướng
 
Hữu bật Điếu khách
Thiên mã Đà la
Lực sĩ  
Lâm quan  
   
   
   
   
66
Tật Ách
(M) Thiên lương
 
Bát tọa Thiên sứ
Thiên tài Thiên riêu
Thiên y Lưu hà
Quan sách Linh tinh
Lộc tồn Trực phù
Bác sĩ Quan đái
Hoá khoa  
   
56
Tài Bạch
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Thiên việt Thái tuế
Hoa cái Quan phủ
  Kình dương
  Mộc dục
  Địa kiếp
   
   
   
46
Tử Tức TRIỆT
 
 
Tam thai Cô thần
Hồng loan Kiếp sát
Thiên trù Thiên không
Thiêu dương Phục binh
Trường sinh  
   
   
   
36
Nô Bộc
(H) Cự môn
 
Thiên đức Thiên thương
Phúc đức Thiên la
Thanh long Quả tú
Đế vượng Âm Sát
   
   
   
   
76
Hợi Sửu Dần
  MD

Giờ Thân ngày 12 tháng 6 năm Kỷ Mùi
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Thiên hạ thủy
Cục: Thủy Lục Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Tuất Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Thìn
  
  
  
  
  
Thân Mùi Ngọ Tị
Thê TRIỆT
 
 
Tả phù Tang môn
Thiên quan Đại hao
Văn tinh Thiên Sát
Dưỡng  
   
   
   
   
26
Quan Lộc (THÂN)
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Phượng cát Bạch hổ
Giải thần Tiểu hao
Hoá quyền Suy
  Địa không
   
   
   
   
86
Huynh Đệ
(H) Thiên đồng
 
Phong cáo Địa võng
Thiên thọ Đẩu quân
Thiếu âm Bênh phù
  Thai
  Nguyệt Sát
   
   
   
16
Điền Trạch
(H) Thiên cơ
(H) Thái âm
Văn xương Thiên hình
Thiên quý Bệnh
Thai phụ  
Thiên Phúc  
Thiên hỷ  
Long Đức  
Tướng quân  
Quốc ấn  
96
Phúc Đức TUẦN
(B) Thiên phủ
 
Thiên khôi Thiên hư
Thiên giải Phá toái
Tấu thư Hỏa tinh
  Tuế phá
  Tử
   
   
   
106
Phụ Mẫu TUẦN
(H) Thái dương
 
Văn khúc Tử phù
Ân quang Phi liêm
Nguyệt đức Mộ
Đào hoa Hoá kỵ
Địa giải  
   
   
   
116
Mệnh
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Long trì Thiên khốc
Hỷ thần Quan phù
Hoá lộc Tuyệt
Đường phù  
   
   
   
   
6

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của MD