Huynh Đệ
(D) Thiên tướng
 
Văn xương Kiếp sát
Thiên đức Tiểu hao
Thiên giải Bệnh
Phúc đức  
   
   
   
13
Mệnh TRIỆT
(M) Thiên lương
 
Bát tọa Thiên hình
Thiên việt Điếu khách
Thiên Phúc Suy
Thanh long Địa không
  Thiên Sát
   
   
3
Phụ Mẫu TRIỆT
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Phong cáo Quả tú
Hồng loan Trực phù
Quan sách Đà la
Lực sĩ Nguyệt Sát
Đế vượng  
   
   
113
Phúc Đức
 
 
Tam thai Thái tuế
Lộc tồn Âm Sát
Bác sĩ  
Lâm quan  
   
   
   
103
Phu (THÂN)
(H) Cự môn
 
Hoa cái Thiên la
Địa giải Bạch hổ
Tướng quân Đẩu quân
Quốc ấn Tử
  Địa kiếp
   
   
23
Sửu Hợi Tuất
  Luu thi lan

Sinh lúc 09:00
Thứ Bảy ngày 15 tháng 11 năm 1980
Giờ Tị ngày 8 tháng 10 năm Canh Thân
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Thạch lựu mộc
Cục: Mộc Tam Cục
Năm nay bạn được 43 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Dần Dậu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mão Thân
  
  
  
  
  
Thìn Tị Ngọ Mùi
Điền Trạch
 
 
Văn khúc Phá toái
Đào hoa Hỏa tinh
Thiêu dương Thiên không
  Quan phủ
  Kình dương
  Quan đái
   
93
Tử Tức
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Thiên quý Lưu hà
Long Đức Linh tinh
Tấu thư Mộ
   
   
   
   
33
Quan Lộc
(H) Thiên đồng
 
Thiên y Thiên khốc
  Địa võng
  Thiên riêu
  Tang môn
  Phục binh
  Mộc dục
  Hoá kỵ
83
Tài Bạch
(H) Thiên cơ
(H) Thái âm
Phượng cát Thiên hư
Giải thần Tuế phá
Thiên khôi Phi liêm
Thiên tài Tuyệt
Thiên mã  
Thiên trù  
Hoá khoa  
43
Tật Ách TUẦN
(B) Thiên phủ
 
Tả phù Thiên sứ
Hữu bật Tử phù
Nguyệt đức Thai
Thiên hỷ  
Hỷ thần  
Đường phù  
   
53
Thiên Di TUẦN
(H) Thái dương
 
Long trì Quan phù
Thiên thọ Bênh phù
Dưỡng  
Hoá lộc  
   
   
   
63
Nô Bộc
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Ân quang Thiên thương
Thai phụ Cô thần
Thiên quan Đại hao
Văn tinh  
Thiếu âm  
Trường sinh  
Hoá quyền  
73

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Luu thi lan