Điền Trạch
(V) Thiên cơ
 
Thiên quý Thiên riêu
Thiên y Phá toái
Quan sách Hỏa tinh
Trường sinh Trực phù
  Đại hao
   
   
35
Quan Lộc TRIỆT
(M) Tử vi
 
Hữu bật Thái tuế
Văn xương Đẩu quân
Phong cáo Phục binh
Thiên việt Mộc dục
Thiên Phúc Âm Sát
  Lưu Tang Môn
   
45
Nô Bộc TRIỆT
 
 
Thiêu dương Thiên thương
  Thiên không
  Quan phủ
  Đà la
  Quan đái
  Địa không
   
55
Thiên Di
(H) Phá Quân
 
Tả phù Cô thần
Văn khúc Tang môn
Thiên tài  
Thiên mã  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Lâm quan  
65
Phúc Đức
(H) Thất sát
 
Phượng cát Thiên la
Giải thần Quả tú
Thiên thọ Điếu khách
Dưỡng Bênh phù
Quốc ấn Lưu Thái Tuế
   
   
25
Mùi Thân Dậu Tuất
  Longthieugia

Sinh lúc 08:10
Thứ Bảy ngày 21 tháng 7 năm 1990
Giờ Thìn ngày 29 tháng 5 năm Canh Ngọ
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Lộ bàng thổ
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 33 tuổi
An sao lưu động cho năm 2012


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Tật Ách
 
 
Ân quang Thiên sứ
Hồng loan Kình dương
Thiếu âm  
Lực sĩ  
Đế vượng  
   
   
75
Phụ Mẫu
(V) Thái dương
(V) Thiên lương
Thiên đức Lưu hà
Đào hoa Thai
Thiên hỷ Địa kiếp
Phúc đức  
Hỷ thần  
Hoá lộc  
   
15
Tài Bạch (THÂN) TUẦN
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Thai phụ Địa võng
Long trì Quan phù
Hoa cái Suy
Thanh long Lưu Thiên Hư
  Lưu Đà La
   
   
85
Mệnh
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Bát tọa Bạch hổ
Thiên khôi Phi liêm
Thiên trù Tuyệt
Hoá quyền Lưu Thiên Khốc
Lưu Thiên Mã  
   
   
5
Huynh Đệ
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Long Đức Thiên hình
Tấu thư Mộ
Đường phù Hoá kỵ
  Nguyệt Sát
   
   
   
115
Thê
(H) Tham lang
 
Tam thai Thiên khốc
Thiên giải Thiên hư
Tướng quân Tuế phá
  Tử
  Thiên Sát
  Lưu Bạch Hổ
  Lưu Kình Dương
105
Tử Tức TUẦN
(M) Thái âm
 
Thiên quan Kiếp sát
Nguyệt đức Linh tinh
Văn tinh Tử phù
Địa giải Tiểu hao
Hoá khoa Bệnh
Lưu Lộc Tồn  
   
95

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Longthieugia