Quan Lộc (THÂN)
(H) Thiên lương
 
Tả phù Cô thần
Thiên hỷ Kiếp sát
Thiên tài Lưu hà
Thiêu dương Thiên không
Lộc tồn Đẩu quân
Bác sĩ  
Trường sinh  
84
Nô Bộc
(M) Thất sát
 
Tam thai Thiên thương
Văn khúc Tang môn
Thiên quý Quan phủ
Phượng cát Kình dương
Giải thần Thiên Sát
Thiên trù  
Dưỡng  
74
Thiên Di
 
 
Thiên việt Phục binh
Thiếu âm Thai
  Nguyệt Sát
   
   
   
   
64
Tật Ách
(V) Liêm Trinh
 
Bát tọa Thiên sứ
Văn xương Quan phù
Ân quang Đại hao
Thai phụ Tuyệt
Long trì  
Văn tinh  
Địa giải  
54
Điền Trạch
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Phong cáo Thiên la
Hoa cái Thái tuế
Lực sĩ Đà la
  Mộc dục
   
   
   
94
Dậu Thân Mùi Ngọ
  Long

Sinh lúc 03:30
Thứ Bảy ngày 19 tháng 3 năm 1988
Giờ Dần ngày 2 tháng 2 năm Mậu Thìn
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 35 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Tài Bạch
 
 
Hữu bật Tử phù
Nguyệt đức Bênh phù
Đào hoa Mộ
Thiên thọ Địa không
Thiên giải  
Hoá khoa  
   
44
Phúc Đức
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Thiên quan Trực phù
Thiên Phúc Quan đái
Quan sách Hoá kỵ
Thanh long  
   
   
   
104
Tử Tức TUẦN
(D) Phá Quân
 
Hỷ thần Thiên hư
Đường phù Địa võng
  Thiên hình
  Tuế phá
  Tử
   
   
34
Phụ Mẫu
(D) Tham lang
 
Thiên y Thiên khốc
Thiên mã Thiên riêu
Lâm quan Điếu khách
Hoá lộc Tiểu hao
   
   
   
114
Mệnh TRIỆT
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Thiên khôi Quả tú
Thiên đức Phá toái
Phúc đức Địa kiếp
Tướng quân  
Đế vượng  
Hoá quyền  
Quốc ấn  
4
Huynh Đệ TRIỆT
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Tấu thư Linh tinh
  Hỏa tinh
  Bạch hổ
  Suy
  Âm Sát
   
   
14
Phu TUẦN
(D) Thiên đồng
 
Hồng loan Phi liêm
Long Đức Bệnh
   
   
   
   
   
24

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Long