Quan Lộc TRIỆT
(D) Thiên đồng
 
Ân quang Điếu khách
Thiên Phúc Bênh phù
Thiên mã  
Trường sinh  
Quốc ấn  
   
   
   
45
Nô Bộc
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Thai phụ Thiên thương
Thiên việt Trực phù
Thiên trù Đại hao
Địa giải Mộc dục
Quan sách  
   
   
   
55
Thiên Di
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Hoa cái Thái tuế
Thiên giải Phục binh
Hoá quyền Quan đái
   
   
   
   
   
65
Tật Ách
(D) Tham lang
 
Hồng loan Thiên sứ
Thiên tài Cô thần
Thiên thọ Thiên hình
Thiêu dương Kiếp sát
Lâm quan Thiên không
  Đẩu quân
  Quan phủ
  Đà la
75
Điền Trạch TRIỆT
(D) Phá Quân
 
Văn khúc Thiên la
Thiên đức Quả tú
Phúc đức Lưu hà
Hỷ thần Âm Sát
Dưỡng  
Hoá khoa  
   
   
35
Mão Dần Sửu
  Loan Truong

Sinh lúc 23:00
Thứ Sáu ngày 24 tháng 1 năm 1992
Giờ Tý ngày 21 tháng 12 năm Tân Mùi
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Lộ bàng thổ
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 29 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Thìn Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị Tuất
  
  
  
  
  
Ngọ Mùi Thân Dậu
Tài Bạch
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Thiên quý Hỏa tinh
Thiên quan Tang môn
Lộc tồn Thiên Sát
Bác sĩ  
Đế vượng  
Hoá lộc  
   
   
85
Phúc Đức
 
 
Tả phù Bạch hổ
Bát tọa Phi liêm
Phượng cát Thai
Giải thần  
   
   
   
   
25
Tử Tức TUẦN
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Văn xương Địa võng
Thiếu âm Linh tinh
Lực sĩ Kình dương
  Suy
  Hoá kỵ
  Nguyệt Sát
   
   
95
Phụ Mẫu
(V) Liêm Trinh
 
Phong cáo Tuyệt
Thiên khôi  
Thiên hỷ  
Long Đức  
Tấu thư  
Đường phù  
   
   
15
Mệnh (THÂN)
 
 
Tướng quân Thiên hư
  Phá toái
  Tuế phá
  Mộ
   
   
   
   
5
Huynh Đệ
(M) Thất sát
 
Nguyệt đức Thiên riêu
Đào hoa Tử phù
Thiên y Tiểu hao
Văn tinh Tử
   
   
   
   
115
Phu TUẦN
(H) Thiên lương
 
Hữu bật Thiên khốc
Tam thai Quan phù
Long trì Bệnh
Thanh long Địa kiếp
  Địa không
   
   
   
105

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Loan Truong