Điền Trạch TRIỆT
 
 
Ân quang Điếu khách
Thai phụ Bênh phù
Thiên Phúc Bệnh
Thiên mã  
Quốc ấn  
   
   
   
33
Quan Lộc
(D) Thiên cơ
 
Thiên việt Trực phù
Thiên trù Đại hao
Địa giải Tử
Quan sách  
   
   
   
   
43
Nô Bộc
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Thiên thọ Thiên thương
Hoa cái Thái tuế
Thiên giải Đẩu quân
  Phục binh
  Mộ
   
   
   
53
Thiên Di
 
 
Hồng loan Cô thần
Thiêu dương Thiên hình
  Kiếp sát
  Hỏa tinh
  Thiên không
  Quan phủ
  Đà la
  Tuyệt
63
Phúc Đức TRIỆT
(V) Thái dương
 
Bát tọa Thiên la
Thiên đức Quả tú
Phúc đức Lưu hà
Hỷ thần Suy
Hoá quyền Âm Sát
   
   
   
23
Mão Dần Sửu
  Loan Truong

Sinh lúc 22:30
Thứ Sáu ngày 24 tháng 1 năm 1992
Giờ Hợi ngày 20 tháng 12 năm Tân Mùi
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Lộ bàng thổ
Cục: Mộc Tam Cục
Năm nay bạn được 29 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Thìn Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị Tuất
  
  
  
  
  
Ngọ Mùi Thân Dậu
Tật Ách
(B) Thiên phủ
 
Thiên quý Thiên sứ
Thiên quan Tang môn
Thiên tài Thai
Lộc tồn Thiên Sát
Bác sĩ  
   
   
   
73
Phụ Mẫu
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Tả phù Bạch hổ
Văn khúc Phi liêm
Phượng cát  
Giải thần  
Đế vượng  
Hoá khoa  
   
   
13
Tài Bạch TUẦN
(M) Thái âm
 
Tam thai Địa võng
Thiếu âm Kình dương
Lực sĩ Địa kiếp
Dưỡng Nguyệt Sát
   
   
   
   
83
Mệnh
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Thiên khôi  
Thiên hỷ  
Long Đức  
Tấu thư  
Lâm quan  
Đường phù  
   
   
3
Huynh Đệ
(D) Thiên tướng
 
Phong cáo Thiên hư
Tướng quân Phá toái
  Tuế phá
  Quan đái
   
   
   
   
113
Phu (THÂN)
(V) Cự môn
 
Nguyệt đức Thiên riêu
Đào hoa Tử phù
Thiên y Tiểu hao
Văn tinh Mộc dục
Hoá lộc Địa không
   
   
   
103
Tử Tức TUẦN
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Hữu bật Thiên khốc
Văn xương Linh tinh
Long trì Quan phù
Thanh long Hoá kỵ
Trường sinh  
   
   
   
93

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Loan Truong