Phụ Mẫu
(D) Thiên tướng
 
Hữu bật Phi liêm
Ân quang  
Phong cáo  
Thiên việt  
Hồng loan  
Long Đức  
Lâm quan  
   
116
Phúc Đức
(M) Thiên lương
 
Bát tọa Thiên riêu
Thiên Phúc Linh tinh
Thiên y Bạch hổ
Tấu thư Quan đái
Hoá lộc Lưu Thái Tuế
   
   
   
106
Điền Trạch
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Văn khúc Quả tú
Văn xương Mộc dục
Thiên đức  
Phúc đức  
Tướng quân  
Quốc ấn  
   
   
96
Quan Lộc
 
 
Tam thai Thiên khốc
Thiên thọ Điếu khách
Thiên mã Đẩu quân
Trường sinh Tiểu hao
Lưu Thiên Mã Địa không
  Lưu Tang Môn
   
   
86
Mệnh
(H) Cự môn
 
Hỷ thần Thiên hư
Đế vượng Thiên la
Đường phù Tuế phá
  Âm Sát
   
   
   
   
6
Dậu Thân Mùi Ngọ
  Lion0104Mao

Sinh lúc 05:30
Chủ Nhật ngày 1 tháng 8 năm 1982
Giờ Mão ngày 12 tháng 6 năm Nhâm Tuất
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Phúc đăng hỏa
Cục: Thủy Lục Cục
Năm nay bạn được 40 tuổi
An sao lưu động cho năm 2014


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Nô Bộc
 
 
Tả phù Thiên thương
Thiên quý Trực phù
Thai phụ  
Thiên trù  
Quan sách  
Thanh long  
Dưỡng  
Hoá khoa  
76
Huynh Đệ TRIỆT
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Thiên khôi Tử phù
Nguyệt đức Bênh phù
Đào hoa Suy
Hoá quyền Lưu Kình Dương
   
   
   
   
16
Thiên Di (THÂN)
(H) Thiên đồng
 
Thiên quan Địa võng
Hoa cái Hỏa tinh
Lực sĩ Thái tuế
  Đà la
  Thai
   
   
   
66
Phu TRIỆT
(H) Thiên cơ
(H) Thái âm
Long trì Thiên hình
Thiên tài Quan phù
Văn tinh Đại hao
Lưu Lộc Tồn Bệnh
  Địa kiếp
  Lưu Bạch Hổ
   
   
26
Tử Tức TUẦN
(B) Thiên phủ
 
Thiên giải Phá toái
Thiếu âm Phục binh
  Tử
  Nguyệt Sát
  Lưu Đà La
   
   
   
36
Tài Bạch TUẦN
(H) Thái dương
 
Phượng cát Tang môn
Giải thần Quan phủ
Địa giải Kình dương
  Mộ
  Thiên Sát
  Lưu Thiên Khốc
  Lưu Thiên Hư
   
46
Tật Ách
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Thiên hỷ Thiên sứ
Thiêu dương Cô thần
Lộc tồn Kiếp sát
Bác sĩ Lưu hà
  Thiên không
  Tuyệt
  Hoá kỵ
   
56

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Lion0104Mao