Phúc Đức
(H) Thiên lương
 
Hữu bật Phi liêm
Thiên việt  
Hồng loan  
Long Đức  
Trường sinh  
Hoá lộc  
   
104
Điền Trạch
(M) Thất sát
 
Bát tọa Thiên riêu
Văn xương Bạch hổ
Phong cáo  
Thiên Phúc  
Thiên y  
Tấu thư  
Dưỡng  
94
Quan Lộc
 
 
Thiên đức Quả tú
Phúc đức Linh tinh
Tướng quân Thai
Quốc ấn Địa không
   
   
   
84
Nô Bộc
(V) Liêm Trinh
 
Tam thai Thiên thương
Văn khúc Thiên khốc
Thiên mã Điếu khách
  Tiểu hao
  Tuyệt
   
   
74
Phụ Mẫu
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Ân quang Thiên hư
Hỷ thần Thiên la
Hoá quyền Tuế phá
Đường phù Mộc dục
  Âm Sát
   
   
114
Dậu Thân Mùi Ngọ
  Lion0104

Sinh lúc 07:15
Chủ Nhật ngày 1 tháng 8 năm 1982
Giờ Thìn ngày 12 tháng 6 năm Nhâm Tuất
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Phúc đăng hỏa
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 41 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Thiên Di
 
 
Tả phù Hỏa tinh
Thiên thọ Trực phù
Thiên trù Đẩu quân
Quan sách Mộ
Thanh long  
Hoá khoa  
   
64
Mệnh TRIỆT
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Thiên khôi Tử phù
Nguyệt đức Bênh phù
Đào hoa Quan đái
  Địa kiếp
   
   
   
4
Tật Ách
(D) Phá Quân
 
Thiên quý Thiên sứ
Thai phụ Địa võng
Thiên quan Thái tuế
Hoa cái Đà la
Lực sĩ Tử
   
   
54
Huynh Đệ TRIỆT
(D) Tham lang
 
Long trì Thiên hình
Văn tinh Quan phù
Lâm quan Đại hao
   
   
   
   
14
Phu TUẦN
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Thiên tài Phá toái
Thiên giải Phục binh
Thiếu âm Nguyệt Sát
Đế vượng  
   
   
   
24
Tử Tức TUẦN
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Phượng cát Tang môn
Giải thần Quan phủ
Địa giải Kình dương
  Suy
  Hoá kỵ
  Thiên Sát
   
34
Tài Bạch (THÂN)
(D) Thiên đồng
 
Thiên hỷ Cô thần
Thiêu dương Kiếp sát
Lộc tồn Lưu hà
Bác sĩ Thiên không
  Bệnh
   
   
44

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Lion0104