Nô Bộc
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Văn khúc Thiên thương
Long trì Thiên khốc
Thanh long Quan phù
  Tuyệt
  Lưu Thiên Khốc
  Lưu Đà La
   
   
   
56
Thiên Di TRIỆT
(V) Cự môn
 
Thiên quý Tử phù
Nguyệt đức Tiểu hao
Đào hoa Thai
Thiên trù  
Văn tinh  
Địa giải  
Lưu Lộc Tồn  
   
   
66
Tật Ách TRIỆT
(D) Thiên tướng
 
Thai phụ Thiên sứ
Thiên giải Thiên hư
Tướng quân Tuế phá
Dưỡng Lưu Thiên Hư
  Lưu Kình Dương
   
   
   
   
76
Tài Bạch
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Ân quang Thiên hình
Thiên việt  
Thiên Phúc  
Thiên hỷ  
Long Đức  
Tấu thư  
Trường sinh  
Hoá quyền  
Đường phù  
86
Quan Lộc
(H) Thái âm
 
Thiên quan Thiên la
Thiếu âm Hỏa tinh
Lực sĩ Kình dương
  Mộ
  Hoá kỵ
  Âm Sát
  Nguyệt Sát
   
   
46
Mão Dần Sửu
  LinhAnh

Sinh lúc 02:30
Thứ Hai ngày 3 tháng 2 năm 1986
Giờ Sửu ngày 25 tháng 12 năm Ất Sửu
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Hải trung kim
Cục: Thủy Lục Cục
Năm nay bạn được 38 tuổi
An sao lưu động cho năm 2009


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Thìn Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị Tuất
  
  
  
  
  
Ngọ Mùi Thân Dậu
Tử Tức
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Văn xương Linh tinh
Phượng cát Bạch hổ
Giải thần Phi liêm
  Mộc dục
  Lưu Bạch Hổ
   
   
   
   
96
Điền Trạch
(B) Thiên phủ
 
Tả phù Tang môn
Tam thai Đẩu quân
Phong cáo Tử
Thiên thọ Thiên Sát
Lộc tồn Lưu Tang Môn
Bác sĩ  
   
   
   
36
Phu TUẦN
(H) Thái dương
 
Thiên đức Địa võng
Phúc đức Quả tú
Hỷ thần Lưu hà
  Quan đái
  Địa không
   
   
   
   
106
Phúc Đức (THÂN)
 
 
Hồng loan Cô thần
Thiêu dương Kiếp sát
  Thiên không
  Quan phủ
  Đà la
  Bệnh
   
   
   
26
Phụ Mẫu
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Thiên tài Phá toái
Hoa cái Thái tuế
Hoá khoa Phục binh
  Suy
  Lưu Thái Tuế
   
   
   
   
16
Mệnh
(D) Thiên cơ
 
Thiên khôi Thiên riêu
Thiên y Trực phù
Quan sách Đại hao
Đế vượng Địa kiếp
Hoá lộc  
   
   
   
   
6
Huynh Đệ TUẦN
 
 
Hữu bật Điếu khách
Bát tọa Bênh phù
Thiên mã  
Lâm quan  
Quốc ấn  
Lưu Thiên Mã  
   
   
   
116

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của LinhAnh