Tài Bạch
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Thiên y Cô thần
Thiên mã Thiên riêu
Thiên trù Phá toái
Lực sĩ Tang môn
Trường sinh Đà la
   
   
   
45
Tử Tức
(M) Thái dương
 
Hữu bật Âm Sát
Thiên hỷ  
Thiên thọ  
Thiếu âm  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Dưỡng  
   
35
Thê
(D) Thiên phủ
 
Long trì Linh tinh
Phượng cát Quan phù
Giải thần Quan phủ
Hoa cái Kình dương
  Thai
   
   
   
25
Huynh Đệ
(V) Thiên cơ
(V) Thái âm
Tả phù Kiếp sát
Nguyệt đức Lưu hà
Hoá lộc Tử phù
Hoá khoa Đẩu quân
  Phục binh
  Tuyệt
  Địa kiếp
   
15
Tật Ách
(H) Thiên đồng
 
Thiêu dương Thiên sứ
Thanh long Thiên la
Hoá quyền Thiên không
  Mộc dục
   
   
   
   
55
Mùi Thân Dậu Tuất
  Le Hoang Son

Sinh lúc 17:00
Thứ Ba ngày 23 tháng 6 năm 1987
Giờ Dậu ngày 28 tháng 5 năm Đinh Mão
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Tuyền trung thủy
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 35 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Mệnh
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Thiên việt Thiên hư
Văn tinh Tuế phá
  Đại hao
  Mộ
  Thiên Sát
   
   
   
5
Thiên Di (THÂN) TRIỆT
 
 
Bát tọa Thiên khốc
Ân quang Thái tuế
Thai phụ Tiểu hao
  Quan đái
   
   
   
   
65
Phụ Mẫu TUẦN
(H) Cự môn
 
Long Đức Địa võng
  Bênh phù
  Tử
  Hoá kỵ
  Nguyệt Sát
   
   
   
115
Nô Bộc TRIỆT
 
 
Thiên quan Thiên thương
Quan sách Trực phù
Tướng quân Địa không
Lâm quan  
Quốc ấn  
   
   
   
75
Quan Lộc
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Văn khúc Quả tú
Văn xương Thiên hình
Tấu thư Điếu khách
Đế vượng  
   
   
   
   
85
Điền Trạch
(V) Thiên lương
 
Thiên đức Hỏa tinh
Đào hoa Phi liêm
Hồng loan Suy
Thiên tài  
Thiên giải  
Phúc đức  
   
   
95
Phúc Đức TUẦN
(D) Thiên tướng
 
Tam thai Bạch hổ
Thiên quý Bệnh
Phong cáo  
Thiên khôi  
Thiên Phúc  
Địa giải  
Hỷ thần  
Đường phù  
105

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Le Hoang Son