Thiên Di (THÂN)
(D) Thiên phủ
 
Phong cáo Phá toái
Nguyệt đức Kiếp sát
Thiên thọ Tử phù
Thiên trù Đại hao
Văn tinh  
Lâm quan  
   
   
66
Tật Ách
(H) Thiên đồng
(H) Thái âm
Tam thai Thiên sứ
Thiên quý Thiên khốc
  Thiên hư
  Tuế phá
  Bênh phù
  Quan đái
  Thiên Sát
   
56
Tài Bạch
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Văn khúc Mộc dục
Văn xương Nguyệt Sát
Thiên quan  
Địa giải  
Long Đức  
Hỷ thần  
Hoá khoa  
Đường phù  
46
Tử Tức TRIỆT
(H) Thái dương
(D) Cự môn
Bát tọa Bạch hổ
Ân quang Phi liêm
Thiên việt Địa không
Thiên giải Hoá kỵ
Trường sinh  
   
   
   
36
Nô Bộc
 
 
Tả phù Thiên thương
Long trì Thiên la
Hoa cái Quan phù
Đế vượng Phục binh
   
   
   
   
76
Tị Thìn Mão Dần
  Lan

Sinh lúc 06:45
Thứ Bảy ngày 4 tháng 2 năm 1984
Giờ Mão ngày 3 tháng 1 năm Giáp Tý
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Hải trung kim
Cục: Thủy Lục Cục
Năm nay bạn được 39 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Ngọ Sửu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
Thân Dậu Tuất Hợi
Phu TRIỆT
(H) Thiên tướng
 
Thai phụ Thiên hình
Thiên Phúc Lưu hà
Thiên đức  
Đào hoa  
Thiên hỷ  
Phúc đức  
Tấu thư  
Dưỡng  
26
Quan Lộc
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Hồng loan Đẩu quân
Thiếu âm Quan phủ
Hoá lộc Kình dương
Hoá quyền Suy
   
   
   
   
86
Huynh Đệ TUẦN
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Hữu bật Địa võng
Phượng cát Quả tú
Giải thần Điếu khách
Tướng quân Thai
Quốc ấn  
   
   
   
16
Điền Trạch
 
 
Thiên mã Cô thần
Lộc tồn Tang môn
Bác sĩ Bệnh
  Địa kiếp
  Âm Sát
   
   
   
96
Phúc Đức
 
 
Thiên y Thiên riêu
Thiêu dương Linh tinh
Lực sĩ Thiên không
  Đà la
  Tử
   
   
   
106
Phụ Mẫu
 
 
Thiên khôi Thái tuế
Thanh long Mộ
   
   
   
   
   
   
116
Mệnh TUẦN
(B) Tử vi
(V) Thất sát
Thiên tài Hỏa tinh
Quan sách Trực phù
  Tiểu hao
  Tuyệt
   
   
   
   
6

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Lan