Thiên Di
(H) Thiên lương
 
Văn khúc Thái tuế
Phượng cát Quan phủ
Giải thần Đà la
Địa giải Tuyệt
Hoá khoa Hoá kỵ
   
   
   
66
Tật Ách
(M) Thất sát
 
Đào hoa Thiên sứ
Thiên thọ Lưu hà
Thiên giải Thiên không
Thiêu dương Thai
Lộc tồn Âm Sát
Bác sĩ  
   
   
76
Tài Bạch
 
 
Tam thai Thiên hình
Bát tọa Tang môn
Thai phụ Kình dương
Thiên việt  
Lực sĩ  
Dưỡng  
   
   
86
Tử Tức TRIỆT
(V) Liêm Trinh
 
Thiên trù Cô thần
Thiếu âm Đẩu quân
Thanh long  
Trường sinh  
   
   
   
   
96
Nô Bộc
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Thiên hỷ Thiên thương
Thiên tài Thiên la
Quan sách Quả tú
  Hỏa tinh
  Trực phù
  Phục binh
  Mộ
  Nguyệt Sát
56
Mùi Ngọ Tị Thìn
  La My Lê Na

Giờ Sửu ngày 18 tháng 11 năm Kỷ Tị
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Thủy Lục Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Thân Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Dần
  
  
  
  
  
Tuất Hợi Sửu
Phu TRIỆT
 
 
Văn xương Phá toái
Long trì Linh tinh
Thiên quan Quan phù
Văn tinh Tiểu hao
  Mộc dục
   
   
   
106
Quan Lộc
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Phong cáo Điếu khách
  Đại hao
  Tử
  Thiên Sát
   
   
   
   
46
Huynh Đệ TUẦN
(D) Phá Quân
 
Nguyệt đức Địa võng
Hồng loan Tử phù
Tướng quân Quan đái
  Địa không
   
   
   
   
116
Điền Trạch
(D) Tham lang
 
Tả phù Kiếp sát
Thiên Phúc Bênh phù
Thiên đức Bệnh
Phúc đức  
Hoá quyền  
Quốc ấn  
   
   
36
Phúc Đức (THÂN)
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Ân quang Thiên khốc
Thiên quý Bạch hổ
Thiên khôi Suy
Hoa cái  
Hỷ thần  
   
   
   
26
Phụ Mẫu
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Hữu bật Phi liêm
Long Đức Địa kiếp
Đế vượng  
Hoá lộc  
   
   
   
   
16
Mệnh TUẦN
(D) Thiên đồng
 
Thiên y Thiên hư
Thiên mã Thiên riêu
Tấu thư Tuế phá
Lâm quan  
Đường phù  
   
   
   
6

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của La My Lê Na