Tử Tức
(V) Thiên cơ
 
Thiên việt Thiên riêu
Hồng loan Phi liêm
Thiên y  
Long Đức  
Trường sinh  
   
   
35
Phu
(M) Tử vi
 
Hữu bật Bạch hổ
Bát tọa Âm Sát
Thiên Phúc  
Thiên tài  
Tấu thư  
Dưỡng  
Hoá quyền  
25
Huynh Đệ
 
 
Thiên đức Quả tú
Phúc đức Thai
Tướng quân Lưu Đà La
Quốc ấn  
   
   
   
15
Mệnh
(H) Phá Quân
 
Tả phù Thiên khốc
Tam thai Điếu khách
Thiên mã Tiểu hao
Hoá khoa Tuyệt
Lưu Lộc Tồn Lưu Thiên Hư
Lưu Thiên Mã  
   
5
Tài Bạch (THÂN)
(H) Thất sát
 
Thai phụ Thiên hư
Hỷ thần Thiên la
Đường phù Tuế phá
  Đẩu quân
  Mộc dục
  Lưu Tang Môn
  Lưu Thiên Khốc
45
Dậu Thân Mùi Ngọ
  LNK

Sinh lúc 20:00
Thứ Năm ngày 15 tháng 7 năm 1982
Giờ Tuất ngày 25 tháng 5 năm Nhâm Tuất
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Phúc đăng hỏa
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 41 tuổi
An sao lưu động cho năm 2010


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Phụ Mẫu
 
 
Thiên trù Trực phù
Quan sách Mộ
Thanh long Địa kiếp
  Lưu Kình Dương
   
   
   
115
Tật Ách TRIỆT
(V) Thái dương
(V) Thiên lương
Thiên quý Thiên sứ
Thiên khôi Hỏa tinh
Nguyệt đức Tử phù
Đào hoa Bênh phù
Hoá lộc Quan đái
   
   
55
Phúc Đức
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Thiên quan Địa võng
Hoa cái Thái tuế
Lực sĩ Đà la
  Tử
  Lưu Bạch Hổ
   
   
105
Thiên Di TRIỆT
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Văn khúc Quan phù
Long trì Đại hao
Thiên thọ Hoá kỵ
Văn tinh Lưu Thái Tuế
Lâm quan  
   
   
65
Nô Bộc TUẦN
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Thiếu âm Thiên thương
Đế vượng Thiên hình
  Phá toái
  Linh tinh
  Phục binh
  Địa không
  Nguyệt Sát
75
Quan Lộc TUẦN
(H) Tham lang
 
Văn xương Tang môn
Phong cáo Quan phủ
Phượng cát Kình dương
Giải thần Suy
Thiên giải Thiên Sát
   
   
85
Điền Trạch
(M) Thái âm
 
Ân quang Cô thần
Thiên hỷ Kiếp sát
Địa giải Lưu hà
Thiêu dương Thiên không
Lộc tồn Bệnh
Bác sĩ  
   
95

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của LNK