Phúc Đức
(D) Thiên tướng
 
Thiên hỷ Cô thần
Thiêu dương Kiếp sát
Lộc tồn Lưu hà
Bác sĩ Thiên không
  Tuyệt
  Địa kiếp
  Địa không
   
   
102
Điền Trạch
(M) Thiên lương
 
Ân quang Tang môn
Phượng cát Quan phủ
Giải thần Kình dương
Thiên trù Mộ
  Thiên Sát
   
   
   
   
92
Quan Lộc
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Thiên việt Phục binh
Thiên tài Tử
Thiên thọ Nguyệt Sát
Thiếu âm  
   
   
   
   
   
82
Nô Bộc
 
 
Thiên quý Thiên thương
Phong cáo Thiên riêu
Long trì Hỏa tinh
Thiên y Quan phù
Văn tinh Đại hao
  Bệnh
   
   
   
72
Phụ Mẫu
(H) Cự môn
 
Văn xương Thiên la
Hoa cái Thiên hình
Lực sĩ Linh tinh
  Thái tuế
  Đà la
  Thai
   
   
   
112
Dậu Thân Mùi Ngọ
  LMP

Giờ Ngọ ngày 28 tháng 8 năm Mậu Thìn
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Hỏa Nhị Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Thiên Di
 
 
Nguyệt đức Tử phù
Đào hoa Bênh phù
  Suy
   
   
   
   
   
   
62
Mệnh (THÂN)
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Hữu bật Trực phù
Thiên quan Đẩu quân
Thiên Phúc  
Thiên giải  
Quan sách  
Thanh long  
Dưỡng  
Hoá lộc  
Hoá khoa  
2
Tật Ách TUẦN
(H) Thiên đồng
 
Văn khúc Thiên sứ
Hỷ thần Thiên hư
Đế vượng Địa võng
Đường phù Tuế phá
   
   
   
   
   
52
Huynh Đệ
(H) Thiên cơ
(H) Thái âm
Tam thai Thiên khốc
Thiên mã Điếu khách
Địa giải Tiểu hao
Trường sinh Hoá kỵ
Hoá quyền  
   
   
   
   
12
Phu TRIỆT
(B) Thiên phủ
 
Thiên khôi Quả tú
Thiên đức Phá toái
Phúc đức Mộc dục
Tướng quân  
Quốc ấn  
   
   
   
   
22
Tử Tức TRIỆT
(H) Thái dương
 
Bát tọa Bạch hổ
Thai phụ Quan đái
Tấu thư Âm Sát
   
   
   
   
   
   
32
Tài Bạch TUẦN
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Tả phù Phi liêm
Hồng loan  
Long Đức  
Lâm quan  
   
   
   
   
   
42

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của LMP