Nô Bộc
(H) Thiên lương
 
Ân quang Thiên thương
Thiên việt Hỏa tinh
Hồng loan Phi liêm
Long Đức Bệnh
Hoá lộc  
   
   
   
53
Thiên Di
(M) Thất sát
 
Tả phù Bạch hổ
Tam thai Tử
Văn xương  
Phong cáo  
Thiên Phúc  
Thiên thọ  
Hỷ thần  
Hoá khoa  
63
Tật Ách
 
 
Thiên đức Thiên sứ
Phúc đức Quả tú
Quốc ấn Bênh phù
  Mộ
  Địa không
   
   
   
73
Tài Bạch (THÂN)
(V) Liêm Trinh
 
Hữu bật Thiên khốc
Bát tọa Điếu khách
Văn khúc Đại hao
Thiên mã Tuyệt
   
   
   
   
83
Quan Lộc
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Tấu thư Thiên hư
Hoá quyền Thiên la
Đường phù Tuế phá
  Suy
   
   
   
   
43
Hợi Sửu Dần
  LBKhanh

Sinh lúc 07:30
Thứ Năm ngày 25 tháng 3 năm 1982
Giờ Thìn ngày 1 tháng 3 năm Nhâm Tuất
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Phúc đăng hỏa
Cục: Mộc Tam Cục
Năm nay bạn được 39 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Tuất Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Thìn
  
  
  
  
  
Thân Mùi Ngọ Tị
Tử Tức
 
 
Thiên quý Trực phù
Thiên trù Phục binh
Địa giải Thai
Quan sách  
   
   
   
   
93
Điền Trạch TRIỆT
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Thiên khôi Thiên riêu
Nguyệt đức Tử phù
Đào hoa Địa kiếp
Thiên y  
Tướng quân  
Đế vượng  
   
   
33
Thê
(D) Phá Quân
 
Thai phụ Địa võng
Thiên quan Thái tuế
Thiên tài Quan phủ
Hoa cái Đà la
Thiên giải Âm Sát
Dưỡng  
   
   
103
Phúc Đức TRIỆT
(D) Tham lang
 
Long trì Quan phù
Văn tinh Tiểu hao
Lâm quan  
   
   
   
   
   
23
Phụ Mẫu TUẦN
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Thiếu âm Phá toái
Thanh long Quan đái
  Nguyệt Sát
   
   
   
   
   
13
Mệnh TUẦN
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Phượng cát Tang môn
Giải thần Đẩu quân
Lực sĩ Kình dương
  Mộc dục
  Hoá kỵ
  Thiên Sát
   
   
3
Huynh Đệ
(D) Thiên đồng
 
Thiên hỷ Cô thần
Thiêu dương Thiên hình
Lộc tồn Kiếp sát
Bác sĩ Lưu hà
Trường sinh Linh tinh
  Thiên không
   
   
113

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của LBKhanh