Thiên Di
(M) Tử vi
(V) Thất sát
Nguyệt đức Phá toái
Thiên trù Kiếp sát
Văn tinh Tử phù
  Tiểu hao
  Tuyệt
  Địa kiếp
  Địa không
   
66
Tật Ách
 
 
Tam thai Thiên sứ
Tướng quân Thiên khốc
  Thiên hư
  Tuế phá
  Thai
  Thiên Sát
   
   
76
Tài Bạch
 
 
Tả phù Nguyệt Sát
Hữu bật  
Thiên quan  
Long Đức  
Tấu thư  
Dưỡng  
Đường phù  
   
86
Tử Tức TRIỆT
 
 
Bát tọa Hỏa tinh
Phong cáo Bạch hổ
Thiên việt Phi liêm
Trường sinh Âm Sát
   
   
   
   
96
Nô Bộc
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Văn xương Thiên thương
Long trì Thiên la
Thiên y Thiên riêu
Hoa cái Linh tinh
Thanh long Quan phù
  Mộ
   
   
56
Mùi Thân Dậu Tuất
  Lại Văn Sơn

Giờ Ngọ ngày 24 tháng 4 năm Giáp Tý
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Hải trung kim
Cục: Thủy Lục Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Thê TRIỆT
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Thiên Phúc Lưu hà
Thiên đức Mộc dục
Đào hoa  
Thiên hỷ  
Phúc đức  
Hỷ thần  
Hoá lộc  
Hoá quyền  
106
Quan Lộc
(H) Thiên tướng
 
Hồng loan Đẩu quân
Thiếu âm Kình dương
Lực sĩ Tử
   
   
   
   
   
46
Huynh Đệ TUẦN
 
 
Văn khúc Địa võng
Phượng cát Quả tú
Giải thần Điếu khách
Địa giải Bênh phù
Quốc ấn Quan đái
   
   
   
116
Điền Trạch
(V) Thái dương
(V) Cự môn
Ân quang Cô thần
Thiên mã Tang môn
Lộc tồn Bệnh
Bác sĩ Hoá kỵ
   
   
   
   
36
Phúc Đức
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Thiêu dương Thiên không
Hoá khoa Quan phủ
  Đà la
  Suy
   
   
   
   
26
Phụ Mẫu
(V) Thiên đồng
(V) Thái âm
Thiên quý Thiên hình
Thai phụ Thái tuế
Thiên khôi Phục binh
Đế vượng  
   
   
   
   
16
Mệnh (THÂN) TUẦN
(D) Thiên phủ
 
Thiên tài Trực phù
Thiên thọ Đại hao
Thiên giải  
Quan sách  
Lâm quan  
   
   
   
6

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Lại Văn Sơn