Nô Bộc
(V) Thiên cơ
 
Tả phù Thiên thương
Phong cáo Thiên hư
Thiên thọ Tuế phá
Thiên mã Quan phủ
Thiên trù Đà la
Hoá khoa Bệnh
   
   
   
53
Thiên Di (THÂN) TUẦN
(M) Tử vi
 
Thiên quý Tử
Long Đức  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
   
   
   
   
63
Tật Ách TUẦN
 
 
Tam thai Thiên sứ
Bát tọa Thiên khốc
Văn khúc Linh tinh
Văn xương Bạch hổ
Hoa cái Kình dương
Lực sĩ Mộ
  Lưu Đà La
   
   
73
Tài Bạch
(H) Phá Quân
 
Ân quang Kiếp sát
Thiên đức Lưu hà
Địa giải Tuyệt
Phúc đức Địa không
Thanh long Lưu Thiên Hư
Lưu Lộc Tồn  
Lưu Thiên Mã  
   
   
83
Quan Lộc
(H) Thất sát
 
Nguyệt đức Thiên la
Hồng loan Tử phù
  Phục binh
  Suy
  Lưu Tang Môn
  Lưu Thiên Khốc
   
   
   
43
Mùi Ngọ Tị Thìn
  Lại Đan Tâm

Sinh lúc 06:15
Thứ Hai ngày 2 tháng 4 năm 2007
Giờ Mão ngày 15 tháng 2 năm Đinh Hợi
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Ốc thượng thổ
Cục: Mộc Tam Cục
Năm nay bạn được 16 tuổi
An sao lưu động cho năm 2010


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Thân Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Dần
  
  
  
  
  
Tuất Hợi Sửu
Tử Tức
 
 
Hữu bật Phá toái
Thai phụ Điếu khách
Thiên việt Tiểu hao
Văn tinh Thai
Thiên giải Thiên Sát
  Lưu Kình Dương
   
   
   
93
Điền Trạch TRIỆT
(V) Thái dương
(V) Thiên lương
Long trì Quan phù
Đế vượng Đại hao
   
   
   
   
   
   
   
33
Phu
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Thiên hỷ Địa võng
Quan sách Quả tú
Tướng quân Thiên hình
Dưỡng Trực phù
  Nguyệt Sát
  Lưu Bạch Hổ
   
   
   
103
Phúc Đức TRIỆT
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Thiên quan Cô thần
Thiên y Thiên riêu
Thiếu âm Bênh phù
Lâm quan Địa kiếp
Quốc ấn Lưu Thái Tuế
   
   
   
   
23
Phụ Mẫu
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Hỷ thần Tang môn
Hoá quyền Đẩu quân
  Quan đái
  Hoá kỵ
   
   
   
   
   
13
Mệnh
(H) Tham lang
 
Đào hoa Hỏa tinh
Thiêu dương Thiên không
  Phi liêm
  Mộc dục
  Âm Sát
   
   
   
   
3
Huynh Đệ
(M) Thái âm
 
Phượng cát Thái tuế
Giải thần  
Thiên khôi  
Thiên Phúc  
Thiên tài  
Tấu thư  
Trường sinh  
Hoá lộc  
Đường phù  
113

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Lại Đan Tâm