Phụ Mẫu TRIỆT
(D) Thiên phủ
 
Bát tọa Cô thần
Thiên quan Tuyệt
Thiên giải  
Thiếu âm  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
112
Phúc Đức (THÂN)
(H) Thiên đồng
(H) Thái âm
Long trì Thiên hình
Thiên tài Hỏa tinh
Hoá lộc Quan phù
  Quan phủ
  Kình dương
  Mộ
  Địa kiếp
102
Điền Trạch
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Nguyệt đức Lưu hà
Thiên hỷ Tử phù
  Phục binh
  Tử
   
   
   
92
Quan Lộc
(H) Thái dương
(D) Cự môn
Phượng cát Thiên hư
Giải thần Tuế phá
Thiên thọ Đại hao
Thiên mã Bệnh
Văn tinh Âm Sát
   
   
82
Mệnh TRIỆT
 
 
Thiên quý Thiên khốc
Địa giải Thiên la
Lực sĩ Tang môn
  Đà la
  Thai
  Địa không
   
2
Sửu Hợi Tuất
  LẠI THỊ HỒNG RẠNG

Sinh lúc 13:30
Thứ Bảy ngày 22 tháng 11 năm 1986
Giờ Mùi ngày 21 tháng 10 năm Bính Dần
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Tuyền trung thủy
Cục: Hỏa Nhị Cục
Năm nay bạn được 36 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Dần Dậu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mão Thân
  
  
  
  
  
Thìn Tị Ngọ Mùi
Nô Bộc
(H) Thiên tướng
 
Tam thai Thiên thương
Phong cáo Phá toái
Thiên việt Bênh phù
Long Đức Suy
   
   
   
72
Huynh Đệ
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Văn xương Thiên không
Đào hoa Hoá kỵ
Thiêu dương  
Thanh long  
Dưỡng  
Hoá khoa  
   
12
Thiên Di TUẦN
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Ân quang Địa võng
Thiên y Thiên riêu
Hoa cái Linh tinh
Hỷ thần Bạch hổ
Đế vượng  
Hoá quyền  
Đường phù  
62
Phu
 
 
Trường sinh Thái tuế
  Tiểu hao
   
   
   
   
   
22
Tử Tức
 
 
Tả phù Quả tú
Hữu bật Trực phù
Thai phụ Mộc dục
Hồng loan Nguyệt Sát
Quan sách  
Tướng quân  
Quốc ấn  
32
Tài Bạch
 
 
Thiên Phúc Điếu khách
Thiên trù Đẩu quân
Tấu thư Quan đái
  Thiên Sát
   
   
   
42
Tật Ách TUẦN
(B) Tử vi
(V) Thất sát
Văn khúc Thiên sứ
Thiên khôi Kiếp sát
Thiên đức Phi liêm
Phúc đức  
Lâm quan  
   
   
52

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của LẠI THỊ HỒNG RẠNG