Thiên Di (THÂN)
(D) Thiên phủ
 
Phong cáo Thiên hư
Thiên việt Tuế phá
Thiên Phúc Tuyệt
Thiên mã  
Hỷ thần  
Đường phù  
   
62
Tật Ách
(H) Thiên đồng
(H) Thái âm
Thiên quan Thiên sứ
Long Đức Hỏa tinh
Hoá khoa Phi liêm
  Mộ
   
   
   
52
Tài Bạch
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Văn khúc Thiên khốc
Văn xương Bạch hổ
Hoa cái Tử
Địa giải Hoá kỵ
Tấu thư  
   
   
42
Tử Tức
(H) Thái dương
(D) Cự môn
Thiên đức Kiếp sát
Thiên giải Bệnh
Phúc đức Địa không
Tướng quân  
Hoá quyền  
Quốc ấn  
   
32
Nô Bộc
 
 
Tả phù Thiên thương
Nguyệt đức Thiên la
Hồng loan Tử phù
Thiên thọ Bênh phù
  Thai
   
   
72
Mão Thìn Tị Ngọ
  Lưu Hoàng Khương

Giờ Mão ngày 21 tháng 1 năm Quý Hợi
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Phúc đăng hỏa
Cục: Hỏa Nhị Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Thê
(H) Thiên tướng
 
Thai phụ Thiên hình
  Phá toái
  Điếu khách
  Tiểu hao
  Suy
  Thiên Sát
   
22
Quan Lộc
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Long trì Quan phù
Thiên khôi Đại hao
Văn tinh  
Dưỡng  
Hoá lộc  
   
   
82
Huynh Đệ
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Hữu bật Địa võng
Thiên hỷ Quả tú
Thiên tài Trực phù
Thiên trù Nguyệt Sát
Quan sách  
Thanh long  
Đế vượng  
12
Điền Trạch
 
 
Bát tọa Cô thần
Ân quang Lưu hà
Thiếu âm Đẩu quân
Trường sinh Phục binh
  Địa kiếp
  Âm Sát
   
92
Phúc Đức TUẦN+TRIỆT
 
 
Thiên y Thiên riêu
  Linh tinh
  Tang môn
  Quan phủ
  Kình dương
  Mộc dục
   
102
Phụ Mẫu TUẦN+TRIỆT
 
 
Tam thai Thiên không
Thiên quý Quan đái
Đào hoa  
Thiêu dương  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
112
Mệnh
(B) Tử vi
(V) Thất sát
Phượng cát Thái tuế
Giải thần Đà la
Lực sĩ  
Lâm quan  
   
   
   
2

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Lưu Hoàng Khương