Phúc Đức
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Thiên quý Thiên riêu
Phong cáo Phá toái
Thiên y Trực phù
Quan sách Đẩu quân
Trường sinh Tiểu hao
   
   
105
Điền Trạch TRIỆT
(V) Cự môn
 
Hữu bật Linh tinh
Thiên việt Thái tuế
Thiên Phúc Âm Sát
Thanh long  
Dưỡng  
   
   
95
Quan Lộc TRIỆT
(D) Thiên tướng
 
Văn khúc Thiên không
Văn xương Đà la
Thiêu dương Thai
Lực sĩ  
   
   
   
85
Nô Bộc
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Tả phù Thiên thương
Thiên mã Cô thần
Lộc tồn Tang môn
Bác sĩ Tuyệt
  Địa không
  Hoá kỵ
   
75
Phụ Mẫu
(H) Thái âm
 
Phượng cát Thiên la
Giải thần Quả tú
Tướng quân Điếu khách
Hoá khoa Mộc dục
Quốc ấn  
   
   
115
Tị Thìn Mão Dần
  Lương Thị Hồng Nhung

Sinh lúc 06:00
Chủ Nhật ngày 27 tháng 5 năm 1990
Giờ Mão ngày 4 tháng 5 năm Canh Ngọ
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Lộ bàng thổ
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 33 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Ngọ Sửu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
Thân Dậu Tuất Hợi
Thiên Di (THÂN)
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Ân quang Quan phủ
Thai phụ Kình dương
Hồng loan Mộ
Thiên tài  
Thiếu âm  
Hoá quyền  
   
65
Mệnh
(B) Thiên phủ
 
Bát tọa Lưu hà
Thiên đức Quan đái
Đào hoa  
Thiên hỷ  
Thiên thọ  
Phúc đức  
Tấu thư  
5
Tật Ách TUẦN
(H) Thái dương
 
Long trì Thiên sứ
Hoa cái Địa võng
Hoá lộc Hỏa tinh
  Quan phù
  Phục binh
  Tử
   
55
Huynh Đệ
 
 
Thiên khôi Bạch hổ
Thiên trù Phi liêm
Lâm quan Địa kiếp
   
   
   
   
15
Phu
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Long Đức Thiên hình
Hỷ thần Nguyệt Sát
Đế vượng  
Đường phù  
   
   
   
25
Tử Tức
(D) Thiên cơ
 
Thiên giải Thiên khốc
  Thiên hư
  Tuế phá
  Bênh phù
  Suy
  Thiên Sát
   
35
Tài Bạch TUẦN
 
 
Tam thai Kiếp sát
Thiên quan Tử phù
Nguyệt đức Đại hao
Văn tinh Bệnh
Địa giải  
   
   
45

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Lương Thị Hồng Nhung