Phụ Mẫu
(M) Tử vi
(V) Thất sát
Thiên y Thiên riêu
Quan sách Phá toái
Trường sinh Linh tinh
  Trực phù
  Tiểu hao
   
   
114
Phúc Đức TRIỆT
 
 
Hữu bật Thái tuế
Văn khúc Âm Sát
Thiên việt  
Thiên Phúc  
Thanh long  
Dưỡng  
   
104
Điền Trạch TRIỆT
 
 
Thiêu dương Thiên không
Lực sĩ Đà la
  Thai
   
   
   
   
94
Quan Lộc (THÂN)
 
 
Tả phù Cô thần
Văn xương Tang môn
Thai phụ Tuyệt
Thiên mã  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
84
Mệnh
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Phong cáo Thiên la
Phượng cát Quả tú
Giải thần Điếu khách
Tướng quân Đẩu quân
Quốc ấn Mộc dục
   
   
4
Tị Thìn Mão Dần
  Lê thị anh hồng

Sinh lúc 03:30
Thứ Năm ngày 28 tháng 6 năm 1990
Giờ Dần ngày 6 tháng 5 năm Canh Ngọ
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Lộ bàng thổ
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 32 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Ngọ Sửu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
Thân Dậu Tuất Hợi
Nô Bộc
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Hồng loan Thiên thương
Thiếu âm Quan phủ
  Kình dương
  Mộ
  Địa không
   
   
74
Huynh Đệ
(H) Thiên tướng
 
Thiên đức Lưu hà
Đào hoa Quan đái
Thiên hỷ  
Phúc đức  
Tấu thư  
   
   
14
Thiên Di TUẦN
 
 
Long trì Địa võng
Thiên tài Quan phù
Hoa cái Phục binh
  Tử
   
   
   
64
Phu
(V) Thái dương
(V) Cự môn
Thiên quý Bạch hổ
Thiên khôi Phi liêm
Thiên thọ  
Thiên trù  
Lâm quan  
Hoá lộc  
   
24
Tử Tức
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Tam thai Thiên hình
Bát tọa Địa kiếp
Long Đức Nguyệt Sát
Hỷ thần  
Đế vượng  
Hoá quyền  
Đường phù  
34
Tài Bạch
(V) Thiên đồng
(V) Thái âm
Ân quang Thiên khốc
Thiên giải Thiên hư
Hoá khoa Tuế phá
  Bênh phù
  Suy
  Hoá kỵ
  Thiên Sát
44
Tật Ách TUẦN
(D) Thiên phủ
 
Thiên quan Thiên sứ
Nguyệt đức Kiếp sát
Văn tinh Hỏa tinh
Địa giải Tử phù
  Đại hao
  Bệnh
   
54

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Lê thị anh hồng