Phu
(D) Thiên tướng
 
Thiên mã Điếu khách
Trường sinh Quan phủ
  Đà la
  Địa kiếp
  Địa không
   
105
Huynh Đệ
(M) Thiên lương
 
Địa giải Lưu hà
Quan sách Trực phù
Lộc tồn Mộc dục
Bác sĩ  
Hoá khoa  
   
115
Mệnh (THÂN)
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Thiên việt Thái tuế
Hoa cái Kình dương
Thiên giải Quan đái
Lực sĩ  
   
   
5
Phụ Mẫu TRIỆT
 
 
Phong cáo Cô thần
Hồng loan Thiên hình
Thiên trù Kiếp sát
Thiêu dương Thiên không
Thanh long  
Lâm quan  
15
Tử Tức
(H) Cự môn
 
Tam thai Thiên la
Văn xương Quả tú
Ân quang Linh tinh
Thiên đức Phục binh
Phúc đức Âm Sát
Dưỡng  
95
Mão Dần Sửu
  Lê ki ma

Sinh lúc 12:40
Thứ Năm ngày 31 tháng 1 năm 1980
Giờ Ngọ ngày 14 tháng 12 năm Kỷ Mùi
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Thiên hạ thủy
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 44 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Thìn Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị Tuất
  
  
  
  
  
Ngọ Mùi Thân Dậu
Phúc Đức TRIỆT
 
 
Thiên quan Tang môn
Văn tinh Tiểu hao
Đế vượng Thiên Sát
   
   
   
25
Tài Bạch
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Tả phù Hỏa tinh
Phượng cát Bạch hổ
Giải thần Đại hao
Hoá quyền Thai
   
   
85
Điền Trạch
(H) Thiên đồng
 
Bát tọa Địa võng
Văn khúc Suy
Thiên quý Hoá kỵ
Thiếu âm Nguyệt Sát
Tướng quân  
   
35
Tật Ách
(H) Thiên cơ
(H) Thái âm
Thiên Phúc Thiên sứ
Thiên hỷ Đẩu quân
Thiên tài Bênh phù
Thiên thọ Tuyệt
Long Đức  
Quốc ấn  
75
Thiên Di TUẦN
(B) Thiên phủ
 
Thiên khôi Thiên hư
Hỷ thần Phá toái
  Tuế phá
  Mộ
   
   
65
Nô Bộc TUẦN
(H) Thái dương
 
Thai phụ Thiên thương
Nguyệt đức Thiên riêu
Đào hoa Tử phù
Thiên y Phi liêm
  Tử
   
55
Quan Lộc
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Hữu bật Thiên khốc
Long trì Quan phù
Tấu thư Bệnh
Hoá lộc  
Đường phù  
   
45

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Lê ki ma