Phu
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Phong cáo Thiên hình
Thiên việt Phá toái
Thiên Phúc Bạch hổ
Tấu thư Tuyệt
Đường phù Hoá kỵ
   
   
106
Huynh Đệ
(V) Cự môn
 
Ân quang Hỏa tinh
Thiên quan Phi liêm
Thiên đức Thai
Đào hoa  
Hồng loan  
Phúc đức  
Hoá quyền  
116
Mệnh
(D) Thiên tướng
 
Văn khúc Quả tú
Văn xương Linh tinh
Hỷ thần Điếu khách
Dưỡng  
   
   
   
6
Phụ Mẫu
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Thiên quý Trực phù
Quan sách Bênh phù
Trường sinh Địa không
Quốc ấn  
   
   
   
16
Tử Tức
(H) Thái âm
 
Thiên tài Thiên la
Thiên giải Đẩu quân
Long Đức Mộ
Tướng quân Nguyệt Sát
Hoá khoa  
   
   
96
Hợi Tuất Dậu Thân
  Lê Thị Trang

Sinh lúc 06:00
Thứ Hai ngày 8 tháng 11 năm 1993
Giờ Mão ngày 25 tháng 9 năm Quý Dậu
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Kiếm phong kim
Cục: Thủy Lục Cục
Năm nay bạn được 30 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Ngọ
  
  
  
  
  
Dần Mão Thìn Tị
Phúc Đức
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Thai phụ Thiên khốc
Thiên y Thiên riêu
  Thái tuế
  Đại hao
  Mộc dục
   
   
26
Tài Bạch
(B) Thiên phủ
 
Thiên khôi Thiên hư
Văn tinh Tuế phá
Địa giải Tiểu hao
  Tử
  Thiên Sát
   
   
86
Điền Trạch TUẦN
(H) Thái dương
 
Thiên thọ Địa võng
Thiên trù Thiên không
Thiêu dương Phục binh
  Quan đái
  Âm Sát
   
   
36
Tật Ách
 
 
Hữu bật Thiên sứ
Bát tọa Kiếp sát
Nguyệt đức Lưu hà
Thanh long Tử phù
  Bệnh
  Địa kiếp
   
76
Thiên Di (THÂN) TRIỆT
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Long trì Quan phù
Phượng cát Kình dương
Giải thần Suy
Hoa cái  
Lực sĩ  
Hoá lộc  
   
66
Nô Bộc TRIỆT
(D) Thiên cơ
 
Tả phù Thiên thương
Tam thai  
Thiên hỷ  
Thiếu âm  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Đế vượng  
56
Quan Lộc TUẦN
 
 
Thiên mã Cô thần
Lâm quan Tang môn
  Quan phủ
  Đà la
   
   
   
46

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Lê Thị Trang