Tử Tức
(D) Thiên đồng
 
Tam thai Thiên khốc
Long trì Thiên hình
Thanh long Hỏa tinh
Lâm quan Quan phù
   
   
   
   
92
Phu TRIỆT
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Văn khúc Tử phù
Nguyệt đức Tiểu hao
Đào hoa Lưu Tang Môn
Thiên trù  
Văn tinh  
Đế vượng  
   
   
102
Huynh Đệ TRIỆT
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Tướng quân Thiên hư
  Tuế phá
  Đẩu quân
  Suy
  Hoá kỵ
   
   
   
112
Mệnh
(D) Tham lang
 
Văn xương Linh tinh
Thai phụ Bệnh
Thiên việt  
Thiên Phúc  
Thiên hỷ  
Long Đức  
Tấu thư  
Đường phù  
2
Tài Bạch
(D) Phá Quân
 
Phong cáo Thiên la
Thiên quan Kình dương
Thiên giải Quan đái
Thiếu âm Nguyệt Sát
Lực sĩ Lưu Thái Tuế
   
   
   
82
Mão Dần Sửu
  Lê Thị Thu Hương

Sinh lúc 04:30
Thứ Năm ngày 31 tháng 10 năm 1985
Giờ Dần ngày 18 tháng 9 năm Ất Sửu
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Hải trung kim
Cục: Hỏa Nhị Cục
Năm nay bạn được 37 tuổi
An sao lưu động cho năm 2012


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Thìn Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị Tuất
  
  
  
  
  
Ngọ Mùi Thân Dậu
Phụ Mẫu
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Bát tọa Thiên riêu
Phượng cát Bạch hổ
Giải thần Phi liêm
Thiên tài Tử
Thiên y Địa không
Hoá lộc  
   
   
12
Tật Ách
 
 
Địa giải Thiên sứ
Lộc tồn Tang môn
Bác sĩ Mộc dục
  Thiên Sát
   
   
   
   
72
Phúc Đức TUẦN
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Thiên đức Địa võng
Phúc đức Quả tú
Hỷ thần Lưu hà
Hoá khoa Mộ
  Âm Sát
  Lưu Thiên Hư
  Lưu Đà La
   
22
Thiên Di
(V) Liêm Trinh
 
Hữu bật Cô thần
Thiên quý Kiếp sát
Hồng loan Thiên không
Thiêu dương Quan phủ
Trường sinh Đà la
Lưu Thiên Mã Lưu Thiên Khốc
   
   
62
Nô Bộc
 
 
Thiên thọ Thiên thương
Hoa cái Phá toái
Dưỡng Thái tuế
  Phục binh
  Địa kiếp
   
   
   
52
Quan Lộc (THÂN)
(M) Thất sát
 
Tả phù Trực phù
Ân quang Đại hao
Thiên khôi Thai
Quan sách Lưu Bạch Hổ
  Lưu Kình Dương
   
   
   
42
Điền Trạch TUẦN
(H) Thiên lương
 
Thiên mã Điếu khách
Hoá quyền Bênh phù
Quốc ấn Tuyệt
Lưu Lộc Tồn  
   
   
   
   
32

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Lê Thị Thu Hương