Huynh Đệ
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Hữu bật Kiếp sát
Văn khúc Tiểu hao
Thiên đức Bệnh
Phúc đức  
Hoá quyền  
   
   
13
Mệnh TRIỆT
(M) Thái dương
 
Thiên việt Thiên riêu
Thiên Phúc Điếu khách
Thiên y Suy
Thanh long Thiên Sát
Hoá lộc  
   
   
3
Phụ Mẫu TRIỆT
(D) Thiên phủ
 
Thai phụ Quả tú
Hồng loan Trực phù
Quan sách Đà la
Lực sĩ Nguyệt Sát
Đế vượng  
   
   
113
Phúc Đức (THÂN)
(V) Thiên cơ
(V) Thái âm
Lộc tồn Thái tuế
Bác sĩ  
Lâm quan  
Hoá khoa  
   
   
   
103
Phu
(H) Thiên đồng
 
Thiên thọ Thiên la
Hoa cái Bạch hổ
Tướng quân Đẩu quân
Quốc ấn Tử
  Hoá kỵ
  Âm Sát
   
23
Sửu Hợi Tuất
  Lê Thị Thúy Vi

Sinh lúc 02:35
Chủ Nhật ngày 27 tháng 7 năm 1980
Giờ Sửu ngày 16 tháng 6 năm Canh Thân
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Thạch lựu mộc
Cục: Mộc Tam Cục
Năm nay bạn được 42 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Dần Dậu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mão Thân
  
  
  
  
  
Thìn Tị Ngọ Mùi
Điền Trạch
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Tả phù Phá toái
Văn xương Thiên không
Đào hoa Quan phủ
Thiêu dương Kình dương
  Quan đái
   
   
93
Tử Tức
 
 
Thiên quý Lưu hà
Phong cáo Mộ
Long Đức  
Tấu thư  
   
   
   
33
Quan Lộc
(H) Cự môn
 
  Thiên khốc
  Địa võng
  Tang môn
  Phục binh
  Mộc dục
  Địa không
   
83
Tài Bạch
 
 
Bát tọa Thiên hư
Phượng cát Thiên hình
Giải thần Tuế phá
Thiên khôi Phi liêm
Thiên tài Tuyệt
Thiên mã  
Thiên trù  
43
Tật Ách TUẦN
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Nguyệt đức Thiên sứ
Thiên hỷ Hỏa tinh
Thiên giải Tử phù
Hỷ thần Thai
Đường phù  
   
   
53
Thiên Di TUẦN
(V) Thiên lương
 
Tam thai Quan phù
Long trì Bênh phù
Địa giải Địa kiếp
Dưỡng  
   
   
   
63
Nô Bộc
(D) Thiên tướng
 
Ân quang Thiên thương
Thiên quan Cô thần
Văn tinh Linh tinh
Thiếu âm Đại hao
Trường sinh  
   
   
73

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Lê Thị Thúy Vi