Phúc Đức
(D) Thiên tướng
 
Bát tọa Cô thần
Phong cáo Thiên riêu
Thiên tài Đại hao
Thiên y  
Thiếu âm  
Trường sinh  
   
   
25
Điền Trạch TUẦN+TRIỆT
(M) Thiên lương
 
Hữu bật Quan phù
Long trì Phục binh
Thiên việt Mộc dục
Thiên Phúc Âm Sát
  Lưu Tang Môn
   
   
   
35
Quan Lộc TUẦN+TRIỆT
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Văn khúc Tử phù
Văn xương Quan phủ
Ân quang Đà la
Thiên quý Quan đái
Nguyệt đức  
Thiên hỷ  
   
   
45
Nô Bộc
 
 
Tả phù Thiên thương
Phượng cát Thiên hư
Giải thần Tuế phá
Thiên mã Địa không
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Lâm quan  
   
55
Phụ Mẫu
(H) Cự môn
 
Dưỡng Thiên khốc
Quốc ấn Thiên la
  Hỏa tinh
  Tang môn
  Bênh phù
  Lưu Thái Tuế
   
   
15
Mão Thìn Tị Ngọ
  Lê Quang Anh

Sinh lúc 06:00
Thứ Sáu ngày 25 tháng 6 năm 2010
Giờ Mão ngày 14 tháng 5 năm Canh Dần
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Tùng bách mộc
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 11 tuổi
An sao lưu động cho năm 2012


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Thiên Di (THÂN)
 
 
Tam thai Phá toái
Thai phụ Kình dương
Long Đức  
Lực sĩ  
Đế vượng  
   
   
   
65
Mệnh
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Đào hoa Lưu hà
Thiêu dương Thiên không
Hỷ thần Thai
   
   
   
   
   
5
Tật Ách
(H) Thiên đồng
 
Hoa cái Thiên sứ
Thanh long Địa võng
  Bạch hổ
  Suy
  Hoá kỵ
  Lưu Thiên Hư
  Lưu Đà La
   
75
Huynh Đệ
(H) Thiên cơ
(H) Thái âm
Thiên khôi Thái tuế
Thiên trù Phi liêm
Hoá khoa Tuyệt
Lưu Thiên Mã Địa kiếp
  Lưu Thiên Khốc
   
   
   
115
Thê
(B) Thiên phủ
 
Hồng loan Quả tú
Quan sách Thiên hình
Tấu thư Trực phù
Đường phù Đẩu quân
  Mộ
  Nguyệt Sát
   
   
105
Tử Tức
(H) Thái dương
 
Thiên giải Linh tinh
Tướng quân Điếu khách
Hoá lộc Tử
  Thiên Sát
  Lưu Bạch Hổ
  Lưu Kình Dương
   
   
95
Tài Bạch
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Thiên quan Kiếp sát
Thiên đức Tiểu hao
Thiên thọ Bệnh
Văn tinh  
Địa giải  
Phúc đức  
Hoá quyền  
Lưu Lộc Tồn  
85

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Lê Quang Anh