Mệnh
(H) Thiên lương
 
Thai phụ Phá toái
Thiên việt Bạch hổ
Thiên Phúc  
Hỷ thần  
Trường sinh  
Đường phù  
   
5
Phụ Mẫu
(M) Thất sát
 
Tả phù Đẩu quân
Thiên quan Phi liêm
Thiên đức  
Đào hoa  
Hồng loan  
Phúc đức  
Dưỡng  
115
Phúc Đức
 
 
Tấu thư Quả tú
  Điếu khách
  Thai
   
   
   
   
105
Điền Trạch
(V) Liêm Trinh
 
Hữu bật Trực phù
Quan sách Tuyệt
Tướng quân  
Quốc ấn  
   
   
   
95
Huynh Đệ
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Ân quang Thiên la
Long Đức Hỏa tinh
  Bênh phù
  Mộc dục
  Nguyệt Sát
   
   
15
Mùi Thân Dậu Tuất
  Lê Khắc Hưng

Sinh lúc 22:00
Thứ Bảy ngày 10 tháng 4 năm 1993
Giờ Hợi ngày 19 tháng 3 năm Quý Dậu
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Kiếm phong kim
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 30 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Quan Lộc
 
 
Địa giải Thiên khốc
  Linh tinh
  Thái tuế
  Tiểu hao
  Mộ
   
   
85
Thê (THÂN)
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Văn khúc Thiên hư
Thiên khôi Thiên riêu
Thiên y Tuế phá
Văn tinh Đại hao
Hoá quyền Quan đái
  Thiên Sát
   
25
Nô Bộc TUẦN
(D) Phá Quân
 
Thiên quý Thiên thương
Thiên trù Địa võng
Thiên giải Thiên không
Thiêu dương Tử
Thanh long Địa kiếp
Hoá lộc Âm Sát
   
75
Tử Tức
(D) Tham lang
 
Bát tọa Kiếp sát
Nguyệt đức Lưu hà
Thiên tài Tử phù
Lâm quan Phục binh
  Hoá kỵ
   
   
35
Tài Bạch TRIỆT
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Phong cáo Quan phù
Long trì Quan phủ
Phượng cát Kình dương
Giải thần  
Hoa cái  
Đế vượng  
Hoá khoa  
45
Tật Ách TRIỆT
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Tam thai Thiên sứ
Thiên hỷ Suy
Thiên thọ Địa không
Thiếu âm  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
55
Thiên Di TUẦN
(D) Thiên đồng
 
Văn xương Cô thần
Thiên mã Thiên hình
Lực sĩ Tang môn
  Đà la
  Bệnh
   
   
65

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Lê Khắc Hưng