Nô Bộc
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Tam thai Thiên thương
Văn khúc Kiếp sát
Thiên đức Tiểu hao
Phúc đức  
Lâm quan  
   
   
76
Thiên Di TRIỆT
(V) Cự môn
 
Thiên việt Điếu khách
Thiên Phúc Quan đái
Địa giải Thiên Sát
Thanh long  
   
   
   
66
Tật Ách TRIỆT
(D) Thiên tướng
 
Thai phụ Thiên sứ
Hồng loan Quả tú
Thiên giải Trực phù
Quan sách Đà la
Lực sĩ Mộc dục
  Nguyệt Sát
   
56
Tài Bạch
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Thiên tài Thiên hình
Lộc tồn Thái tuế
Bác sĩ Hoá kỵ
Trường sinh  
   
   
   
46
Quan Lộc
(H) Thái âm
 
Thiên quý Thiên la
Hoa cái Bạch hổ
Tướng quân Âm Sát
Đế vượng  
Hoá khoa  
Quốc ấn  
   
86
Sửu Hợi Tuất
  Lê Khánh Linh

Giờ Sửu ngày 15 tháng 12 năm Canh Thân
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Thạch lựu mộc
Cục: Thủy Lục Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Dần Dậu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mão Thân
  
  
  
  
  
Thìn Tị Ngọ Mùi
Tử Tức
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Bát tọa Phá toái
Văn xương Thiên không
Đào hoa Quan phủ
Thiêu dương Kình dương
Dưỡng  
Hoá quyền  
   
36
Điền Trạch
(B) Thiên phủ
 
Tả phù Lưu hà
Phong cáo Suy
Long Đức  
Tấu thư  
   
   
   
96
Phu
(H) Thái dương
 
Ân quang Thiên khốc
Thiên thọ Địa võng
Hoá lộc Tang môn
  Đẩu quân
  Phục binh
  Thai
  Địa không
26
Phúc Đức (THÂN)
 
 
Phượng cát Thiên hư
Giải thần Tuế phá
Thiên khôi Phi liêm
Thiên mã Bệnh
Thiên trù  
   
   
106
Phụ Mẫu TUẦN
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Nguyệt đức Hỏa tinh
Thiên hỷ Tử phù
Hỷ thần Tử
Đường phù  
   
   
   
116
Mệnh TUẦN
(D) Thiên cơ
 
Long trì Thiên riêu
Thiên y Quan phù
  Bênh phù
  Mộ
  Địa kiếp
   
   
6
Huynh Đệ
 
 
Hữu bật Cô thần
Thiên quan Linh tinh
Văn tinh Đại hao
Thiếu âm Tuyệt
   
   
   
16

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Lê Khánh Linh