Thiên Di
(H) Cự môn
 
Thiên việt Cô thần
Thiên hỷ Thiên riêu
Thiên thọ Kiếp sát
Thiên y Thiên không
Thiêu dương Phi liêm
Trường sinh  
   
64
Tật Ách TUẦN
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Hữu bật Thiên sứ
Bát tọa Tang môn
Phượng cát Mộc dục
Giải thần Địa kiếp
Thiên Phúc Âm Sát
Hỷ thần Thiên Sát
   
74
Tài Bạch TUẦN
(D) Thiên lương
 
Thiếu âm Đẩu quân
Hoá lộc Bênh phù
Quốc ấn Quan đái
  Nguyệt Sát
   
   
   
84
Tử Tức
(M) Thất sát
 
Tả phù Quan phù
Tam thai Đại hao
Long trì  
Lâm quan  
Hoá khoa  
   
   
94
Nô Bộc
(V) Tham lang
 
Hoa cái Thiên thương
Tấu thư Thiên la
Dưỡng Thái tuế
Đường phù Địa không
   
   
   
54
Hợi Sửu Dần
  Lê Bảo Long

Sinh lúc 13:25
Chủ Nhật ngày 1 tháng 7 năm 2012
Giờ Mùi ngày 13 tháng 5 năm Nhâm Thìn
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Sơn đầu hỏa
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 11 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Tuất Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Thìn
  
  
  
  
  
Thân Mùi Ngọ Tị
Thê
(H) Thiên đồng
 
Phong cáo Hỏa tinh
Nguyệt đức Tử phù
Đào hoa Phục binh
Thiên trù  
Đế vượng  
   
   
104
Quan Lộc TRIỆT
(H) Thái âm
 
Văn xương Linh tinh
Thiên khôi Trực phù
Thiên tài Thai
Quan sách  
Tướng quân  
   
   
44
Huynh Đệ
(M) Vũ khúc
 
Thiên quan Thiên hư
  Địa võng
  Tuế phá
  Quan phủ
  Đà la
  Suy
  Hoá kỵ
114
Điền Trạch TRIỆT
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Ân quang Thiên khốc
Thiên mã Điếu khách
Văn tinh Tiểu hao
Hoá quyền Tuyệt
   
   
   
34
Phúc Đức (THÂN)
(D) Thiên cơ
 
Thai phụ Quả tú
Thiên đức Thiên hình
Phúc đức Phá toái
Thanh long Mộ
   
   
   
24
Phụ Mẫu
(M) Phá Quân
 
Thiên quý Bạch hổ
Thiên giải Kình dương
Lực sĩ Tử
   
   
   
   
14
Mệnh
(H) Thái dương
 
Văn khúc Lưu hà
Hồng loan Bệnh
Địa giải  
Long Đức  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
4

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Lê Bảo Long