Điền Trạch
(H) Thái âm
 
Thiên đức Kiếp sát
Phúc đức Lưu hà
Lộc tồn Địa kiếp
Bác sĩ Địa không
Lâm quan  
Hoá quyền  
   
32
Quan Lộc
(H) Tham lang
 
Thiên trù Điếu khách
Lực sĩ Kình dương
Đế vượng Thiên Sát
Hoá lộc  
   
   
   
42
Nô Bộc
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Tam thai Thiên thương
Bát tọa Quả tú
Thiên việt Thiên riêu
Hồng loan Trực phù
Thiên y Suy
Quan sách Nguyệt Sát
Thanh long  
52
Thiên Di
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Phong cáo Hỏa tinh
Văn tinh Thái tuế
  Đẩu quân
  Tiểu hao
  Bệnh
   
   
62
Phúc Đức
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Hữu bật Thiên la
Văn xương Linh tinh
Hoa cái Bạch hổ
Hoá khoa Quan phủ
  Đà la
  Quan đái
   
22
Mão Thìn Tị Ngọ
  Lê Anh Tuấn

Sinh lúc 12:00
Thứ Năm ngày 15 tháng 8 năm 1968
Giờ Ngọ ngày 22 tháng 7 năm Mậu Thân
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Đại dịch thổ
Cục: Hỏa Nhị Cục
Năm nay bạn được 54 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Tật Ách
(H) Thái dương
(H) Thiên lương
Đào hoa Thiên sứ
Thiêu dương Phá toái
Tướng quân Thiên không
  Tử
   
   
   
72
Phụ Mẫu TUẦN
 
 
Thiên quan Thiên hình
Thiên Phúc Phục binh
Long Đức Mộc dục
   
   
   
   
12
Tài Bạch
(H) Thất sát
 
Tả phù Thiên khốc
Văn khúc Địa võng
Thiên tài Tang môn
Thiên thọ Mộ
Tấu thư  
Đường phù  
   
82
Mệnh (THÂN) TUẦN
(H) Phá Quân
 
Thiên quý Thiên hư
Phượng cát Tuế phá
Giải thần Đại hao
Thiên mã Âm Sát
Thiên giải  
Trường sinh  
   
2
Huynh Đệ TRIỆT
 
 
Thiên khôi Tử phù
Nguyệt đức Bênh phù
Thiên hỷ  
Địa giải  
Dưỡng  
Quốc ấn  
   
112
Thê TRIỆT
(B) Tử vi
 
Ân quang Quan phù
Thai phụ Thai
Long trì  
Hỷ thần  
   
   
   
102
Tử Tức
(H) Thiên cơ
 
Thiếu âm Cô thần
  Phi liêm
  Tuyệt
  Hoá kỵ
   
   
   
92

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Lê Anh Tuấn