Thiên Di
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Thiên việt Phi liêm
Hồng loan Địa kiếp
Long Đức Địa không
Trường sinh  
   
   
   
64
Tật Ách
(V) Cự môn
 
Thiên Phúc Thiên sứ
Tấu thư Bạch hổ
Dưỡng  
   
   
   
   
54
Tài Bạch
(D) Thiên tướng
 
Tả phù Quả tú
Hữu bật Hỏa tinh
Thiên đức Thai
Phúc đức  
Tướng quân  
Hoá khoa  
Quốc ấn  
44
Tử Tức
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Phong cáo Thiên khốc
Thiên mã Điếu khách
Hoá lộc Tiểu hao
  Tuyệt
  Âm Sát
   
   
34
Nô Bộc
(H) Thái âm
 
Văn xương Thiên thương
Thiên y Thiên hư
Hỷ thần Thiên la
Đường phù Thiên riêu
  Tuế phá
  Mộc dục
   
74
Dậu Thân Mùi Ngọ
  Lã Thúy Hằng

Sinh lúc 12:30
Thứ Hai ngày 31 tháng 5 năm 1982
Giờ Ngọ ngày 9 tháng 4 năm Nhâm Tuất
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Phúc đăng hỏa
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 40 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Phu
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Thiên tài Linh tinh
Thiên thọ Trực phù
Thiên trù Mộ
Quan sách Hoá kỵ
Thanh long  
   
   
24
Quan Lộc TRIỆT
(B) Thiên phủ
 
Tam thai Tử phù
Thiên quý Bênh phù
Thiên khôi Quan đái
Nguyệt đức  
Đào hoa  
   
   
84
Huynh Đệ
(H) Thái dương
 
Văn khúc Địa võng
Thiên quan Thái tuế
Hoa cái Đà la
Địa giải Tử
Lực sĩ  
   
   
14
Điền Trạch TRIỆT
 
 
Long trì Quan phù
Văn tinh Đại hao
Lâm quan  
   
   
   
   
94
Phúc Đức TUẦN
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Thiếu âm Phá toái
Đế vượng Đẩu quân
Hoá quyền Phục binh
  Nguyệt Sát
   
   
   
104
Phụ Mẫu TUẦN
(D) Thiên cơ
 
Thai phụ Thiên hình
Phượng cát Tang môn
Giải thần Quan phủ
  Kình dương
  Suy
  Thiên Sát
   
114
Mệnh (THÂN)
 
 
Bát tọa Cô thần
Ân quang Kiếp sát
Thiên hỷ Lưu hà
Thiên giải Thiên không
Thiêu dương Bệnh
Lộc tồn  
Bác sĩ  
4

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Lã Thúy Hằng