Tật Ách
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Phong cáo Thiên sứ
Thiên việt Phi liêm
Hồng loan Hoá kỵ
Long Đức  
Trường sinh  
   
   
54
Tài Bạch
(M) Thái dương
 
Thiên Phúc Linh tinh
Địa giải Bạch hổ
Tấu thư  
Dưỡng  
   
   
   
44
Tử Tức
(D) Thiên phủ
 
Văn khúc Quả tú
Văn xương Thai
Thiên đức  
Thiên giải  
Phúc đức  
Tướng quân  
Quốc ấn  
34
Phu
(V) Thiên cơ
(V) Thái âm
Thiên tài Thiên khốc
Thiên mã Thiên hình
  Điếu khách
  Tiểu hao
  Tuyệt
  Địa không
   
24
Thiên Di (THÂN)
(H) Thiên đồng
 
Hỷ thần Thiên hư
Đường phù Thiên la
  Tuế phá
  Mộc dục
  Âm Sát
   
   
64
Dậu Thân Mùi Ngọ
  Kitty

Sinh lúc 05:30
Thứ Sáu ngày 4 tháng 2 năm 1983
Giờ Mão ngày 22 tháng 12 năm Nhâm Tuất
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Phúc đăng hỏa
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 39 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Huynh Đệ
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Thai phụ Trực phù
Thiên trù Mộ
Quan sách  
Thanh long  
Hoá quyền  
   
   
14
Nô Bộc TRIỆT
 
 
Tả phù Thiên thương
Ân quang Tử phù
Thiên khôi Bênh phù
Nguyệt đức Quan đái
Đào hoa  
Hoá khoa  
   
74
Mệnh
(H) Cự môn
 
Thiên quan Địa võng
Hoa cái Hỏa tinh
Lực sĩ Thái tuế
  Đà la
  Tử
   
   
4
Quan Lộc TRIỆT
 
 
Bát tọa Quan phù
Long trì Đẩu quân
Thiên thọ Đại hao
Văn tinh Địa kiếp
Lâm quan  
   
   
84
Điền Trạch TUẦN
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Thiếu âm Phá toái
Đế vượng Phục binh
  Nguyệt Sát
   
   
   
   
94
Phúc Đức TUẦN
(V) Thiên lương
 
Tam thai Thiên riêu
Phượng cát Tang môn
Giải thần Quan phủ
Thiên y Kình dương
Hoá lộc Suy
  Thiên Sát
   
104
Phụ Mẫu
(D) Thiên tướng
 
Hữu bật Cô thần
Thiên quý Kiếp sát
Thiên hỷ Lưu hà
Thiêu dương Thiên không
Lộc tồn Bệnh
Bác sĩ  
   
114

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Kitty