Điền Trạch
(D) Thiên tướng
 
Thiên việt Kiếp sát
Thiên đức Hỏa tinh
Thiên giải Phi liêm
Phúc đức  
Trường sinh  
   
   
   
94
Quan Lộc
(M) Thiên lương
 
Thiên Phúc Thiên hình
Tấu thư Điếu khách
Dưỡng Thiên Sát
Hoá lộc  
   
   
   
   
84
Nô Bộc
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Hồng loan Thiên thương
Quan sách Quả tú
Tướng quân Linh tinh
Quốc ấn Trực phù
  Thai
  Nguyệt Sát
   
   
74
Thiên Di (THÂN)
 
 
  Thái tuế
  Đẩu quân
  Tiểu hao
  Tuyệt
  Địa kiếp
  Âm Sát
   
   
64
Phúc Đức
(H) Cự môn
 
Thiên quý Thiên la
Thiên thọ Bạch hổ
Hoa cái Mộc dục
Địa giải  
Hỷ thần  
Đường phù  
   
   
104
Sửu Hợi Tuất
  Kim anh

Sinh lúc 17:30
Thứ Năm ngày 5 tháng 11 năm 1992
Giờ Dậu ngày 11 tháng 10 năm Nhâm Thân
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Kiếm phong kim
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 31 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Dần Dậu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mão Thân
  
  
  
  
  
Thìn Tị Ngọ Mùi
Tật Ách
 
 
Đào hoa Thiên sứ
Thiên trù Phá toái
Thiêu dương Thiên không
Thanh long Mộ
   
   
   
   
54
Phụ Mẫu TRIỆT
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Bát tọa Bênh phù
Thai phụ Quan đái
Thiên khôi  
Long Đức  
Hoá quyền  
   
   
   
114
Tài Bạch TUẦN
(H) Thiên đồng
 
Ân quang Thiên khốc
Thiên quan Địa võng
Thiên tài Thiên riêu
Thiên y Tang môn
Lực sĩ Đà la
  Tử
   
   
44
Mệnh TRIỆT
(H) Thiên cơ
(H) Thái âm
Phượng cát Thiên hư
Giải thần Tuế phá
Thiên mã Đại hao
Văn tinh Địa không
Lâm quan  
   
   
   
4
Huynh Đệ
(B) Thiên phủ
 
Tả phù Tử phù
Hữu bật Phục binh
Văn khúc  
Văn xương  
Nguyệt đức  
Thiên hỷ  
Đế vượng  
Hoá khoa  
14
Phu
(H) Thái dương
 
Long trì Quan phù
  Quan phủ
  Kình dương
  Suy
   
   
   
   
24
Tử Tức TUẦN
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Tam thai Cô thần
Phong cáo Lưu hà
Thiếu âm Bệnh
Lộc tồn Hoá kỵ
Bác sĩ  
   
   
   
34

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Kim anh