Tử Tức
(V) Thiên cơ
 
Thiên việt Thiên riêu
Hồng loan Phi liêm
Thiên y  
Long Đức  
Trường sinh  
   
   
35
Phu
(M) Tử vi
 
Hữu bật Bạch hổ
Thiên Phúc Âm Sát
Thiên tài  
Tấu thư  
Dưỡng  
Hoá quyền  
   
25
Huynh Đệ
 
 
Thiên đức Quả tú
Phúc đức Thai
Tướng quân  
Quốc ấn  
   
   
   
15
Mệnh
(H) Phá Quân
 
Tả phù Thiên khốc
Thiên mã Điếu khách
Hoá khoa Tiểu hao
  Tuyệt
   
   
   
5
Tài Bạch (THÂN)
(H) Thất sát
 
Thai phụ Thiên hư
Hỷ thần Thiên la
Đường phù Tuế phá
  Đẩu quân
  Mộc dục
   
   
45
Dậu Thân Mùi Ngọ
  Kieu_nu

Sinh lúc 20:00
Thứ Hai ngày 19 tháng 7 năm 1982
Giờ Tuất ngày 29 tháng 5 năm Nhâm Tuất
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Phúc đăng hỏa
Cục: Thổ Ngũ Cục


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Phụ Mẫu
 
 
Thiên trù Trực phù
Quan sách Mộ
Thanh long Địa kiếp
   
   
   
   
115
Tật Ách TRIỆT
(V) Thái dương
(V) Thiên lương
Ân quang Thiên sứ
Thiên khôi Hỏa tinh
Nguyệt đức Tử phù
Đào hoa Bênh phù
Hoá lộc Quan đái
   
   
55
Phúc Đức
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Thiên quan Địa võng
Hoa cái Thái tuế
Lực sĩ Đà la
  Tử
   
   
   
105
Thiên Di TRIỆT
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Bát tọa Quan phù
Văn khúc Đại hao
Long trì Hoá kỵ
Thiên thọ  
Văn tinh  
Lâm quan  
   
65
Nô Bộc TUẦN
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Thiếu âm Thiên thương
Đế vượng Thiên hình
  Phá toái
  Linh tinh
  Phục binh
  Địa không
  Nguyệt Sát
75
Quan Lộc TUẦN
(H) Tham lang
 
Tam thai Tang môn
Văn xương Quan phủ
Phong cáo Kình dương
Phượng cát Suy
Giải thần Thiên Sát
Thiên giải  
   
85
Điền Trạch
(M) Thái âm
 
Thiên quý Cô thần
Thiên hỷ Kiếp sát
Địa giải Lưu hà
Thiêu dương Thiên không
Lộc tồn Bệnh
Bác sĩ  
   
95

Lá số Tử vi của Kieu_nu