Nô Bộc
(H) Thiên lương
 
Hữu bật Thiên thương
Bát tọa Cô thần
Thiên thọ Phá toái
Thiên mã Linh tinh
Thiên trù Tang môn
Lực sĩ Đẩu quân
  Đà la
  Bệnh
  Lưu Bạch Hổ
  Lưu Đà La
73
Thiên Di
(M) Thất sát
 
Thiên hỷ Thiên riêu
Thiên y Suy
Thiếu âm Địa kiếp
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Lưu Lộc Tồn  
   
   
   
   
63
Tật Ách
 
 
Long trì Thiên sứ
Phượng cát Quan phù
Giải thần Quan phủ
Hoa cái Kình dương
Đế vượng Lưu Kình Dương
   
   
   
   
   
53
Tài Bạch
(V) Liêm Trinh
 
Nguyệt đức Kiếp sát
Lâm quan Lưu hà
  Tử phù
  Phục binh
   
   
   
   
   
   
43
Quan Lộc
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Thiêu dương Thiên la
Thanh long Thiên không
  Tử
  Địa không
  Âm Sát
   
   
   
   
   
83
Mùi Thân Dậu Tuất
  Johnny

Sinh lúc 14:00
Chủ Nhật ngày 26 tháng 7 năm 1987
Giờ Mùi ngày 1 tháng 6 năm Đinh Mão
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Tuyền trung thủy
Cục: Mộc Tam Cục
Năm nay bạn được 36 tuổi
An sao lưu động cho năm 2017


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Tử Tức
 
 
Tả phù Thiên hư
Tam thai Tuế phá
Phong cáo Đại hao
Thiên việt Quan đái
Văn tinh Thiên Sát
  Lưu Thái Tuế
  Lưu Thiên Khốc
   
   
   
33
Điền Trạch TRIỆT
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Văn xương Thiên khốc
Thiên tài Thái tuế
Hoá khoa Tiểu hao
  Mộ
  Hoá kỵ
  Lưu Thiên Hư
   
   
   
   
93
Thê TUẦN
(D) Phá Quân
 
Long Đức Địa võng
  Bênh phù
  Mộc dục
  Nguyệt Sát
   
   
   
   
   
   
23
Phúc Đức (THÂN) TRIỆT
(D) Tham lang
 
Ân quang Thiên hình
Thiên quan Hỏa tinh
Quan sách Trực phù
Tướng quân Tuyệt
Quốc ấn  
   
   
   
   
   
103
Phụ Mẫu
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Thai phụ Quả tú
Thiên giải Điếu khách
Tấu thư Thai
Hoá lộc  
   
   
   
   
   
   
113
Mệnh
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Thiên quý Phi liêm
Thiên đức  
Đào hoa  
Hồng loan  
Địa giải  
Phúc đức  
Dưỡng  
   
   
   
3
Huynh Đệ TUẦN
(D) Thiên đồng
 
Văn khúc Bạch hổ
Thiên khôi Lưu Tang Môn
Thiên Phúc  
Hỷ thần  
Trường sinh  
Hoá quyền  
Đường phù  
Lưu Thiên Mã  
   
   
13

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Johnny